2012. december 7., péntek

Nagy örömöt hirdetek - December 7, péntek


Békesség azoknak, akikben Istennek kedve telik

„Ez lesz a jel: Találtok egy jászolba fektetett, bepólyált gyermeket." Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: "Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!" Lk 2,12-14

Békesség – kiknek is? Az angyalok dicsőítésének komor felhangja is van. Békesség legyen azokban és azok között, akikben Istennek kedve telik*. Istennek pedig azokban telik kedve, akik hisznek. A Karácsony tehát nem hoz békességet mindenkinek.
„Az ítélet pedig azt jelenti – mondja Jézus -, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak” (Jn 3,19). Az agg Simeon pedig ezeket mondta, mikor meglátta a gyermek Jézust: "Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak, …, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata” (Lk 2,34-35). Ó, hányan vannak, akik kitekintenek az ablakon Karácsonykor, s csak a zord hideget látják, semmi mást.
„A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében” (Jn 1,11-12). Jézus csak a tanítványaihoz szólt, mikor azt mondta: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen” (Jn 14,27).
Azok élvezhetik Isten minden értelmet meghaladó békéjét, akik imádságban és könyörgésben minden kérésüket Isten elé tárják.
Az Isten ígéreteiben való hit a kulcs, mely felnyitja Isten békéjének kincses ládáját. Ezért fogalmaz így Pál apostol: „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel és békével a hitben” (Róm 15,13).
Ha valóban hiszünk Isten ígéreteiben, és eltölt bennünket az öröm és a béke – akkor dicsőül meg Isten.
Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akikben Istennek kedve telik – az emberekben, akik hinni akarnak.


Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

*Ford. megj. A szerző a Biblia modern angol fordítása alapján fogalmaz így, ami valóban közelebb áll az eredeti görög szöveghez, ahol ezen a helyen ugyanazt a szót (eudokias) találjuk az „emberek” jelzőjeként, amit az Atya szózatában: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik/örvendezek (eudokeo).” Mt 3,17.

1 megjegyzés:

  1. Mennyivel beéri a mi Istenünk!
    Ha akarunk hinni, de még nem sikerült egészen, már akkor is kedve telik bennünk. Hát ne csak úgy várjuk, hogy majd egyszer csak lesz hitünk, hanem akarjuk!
    Köszönöm, hogy naponta megajándékoz bennünket a mi Urunk, ezzel az elmélkedéssel is.

    VálaszTörlés