2012. december 8., szombat

Nagy örömöt hirdetek - December 8, szombat

Messiás a mágusoknak is

Amikor a júdeai Betlehemben Heródes király idejében Jézus megszületett, bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: "Hol van a zsidók újszülött királya?” Mt 2,1-2
Lukácstól eltérően Máté nem beszéli el a pásztorok látogatását a jászolban fekvő Jézusnál. Máté figyelme egyből az idegenekre fordul, akik Napkeletről érkeznek, hogy imádják Jézust.
Ekképpen Máté az evangéliuma elején és végén is nemcsak a zsidók, hanem a nemzetek egyetemes Messiásaként ábrázolja Jézust.
Ebben az evangéliumban Jézus első hívei udvari mágusok, vagy csillagászok, vagy bölcsek, akik nem Izraelből, hanem Keletről – valószínűleg Babilonból – érkeznek. Pogányok. Tisztátalanok.
Máté evangéliuma végén pedig Jézus utolsó szavai így hangzanak: „Én kaptam minden hatalmat égen és földön. Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!”
Ezzel nemcsak megnyitotta a kaput a pogányok számára, hogy örvendhessenek a Messiásnak, de egyúttal bizonyította is, hogy Jézus a Messiás. Egyik gyakran ismétlődő prófécia ugyanis az volt, hogy a nemzetek és a királyok úgy jönnek majd a Messiáshoz, mint a világ uralkodójához.
Az Ézsaiás 60,3-ban például: „Világosságodhoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez.” Máté tehát bizonyítékot nyújt Jézus Messiás voltára, és rámutat, hogy ő nemcsak Izrael, hanem minden nép és nemzet Messiása – Királya, az Ígéret Beteljesítője.

Saturday, December 8 - Messiah for the Magi
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése