2010. február 14., vasárnap

2007 december

dec.15.

Hites Gábor (a görögtudó)"Akit az Isten előre rendelt hit által elfedező áldozatul az ő vérében""engesztelő" áldozat helyett: "elfedező" áldozat

ugyanez a kifejezés van a frigyláda tetejével és Noé bárkájának tetejével kapcsolatosannem engesztelő, mert: Isten gyűlöli a bűnt, nem lehet jobb belátásra bírni, jobb hangulatra deríteni = engesztelni a bűnnel szemben. A bűnre lesújt, mert tudja, hogy a bűn következménye a halál, és ő gyűlöli azt, ami halált okoz az embernek

Krisztus elfedezi a bűnöst: Isten igazságosságában lesújt a bűnre, de irgalmában odahelyezi Jézust igazságos ítélete és a bűnös ember közé, és haragja Rá sújt le.Jézus "hit által" végezte el elfedező áldozatát

hit= nemlátás

Jézus a kereszten megtapasztalta: az Atya, aki sosem hagyta el, most magára hagyta, és ráadásul még szembe is fordult vele: haragja lesújtott rá. Amit látott: a haragvó Isten, aki igazságtalanul rajta, a bűntelenen ítélkezik, és megszűnt szerető Atyjának lenni. Ennek ellenére hitte, hogy kereszthalála után a feltámadás következik. Míg élete során az Atya látása erősítette, most ennek megszűntével a hite kellett hatalmasan fölerősödjék, hogy végbevihesse áldozatát.

Az emberektől mit "látott": nem érte meg az áldozatot, nincsenek ott a tömegek, akik értik, ki ő, és mit tett értük. Egyetlen pici reménysugár a jobb lator. Nem látta: hinnie kellett, hogy az eljövendőkben lesznek tömegek, akik követik őt.dec 21.

(Hites Gábor)

Római levél 21-31

törvény - a bűn csak vér által= halál által igazíttatik meg. Pontszerű esemény (igealak) a vétkezés, folyamatos igealak a megigazulás - elég egy vétek, hogy halál járjon érte.

igazság= a bűn halállal, vérrel töröltetik el

hogy tétetik igazság, hogyan igazíttatik meg az ószövetség embere: viszi a bárányt, ráteszi a kezét, közben megvallja bűneit, ezzel a bűnei átszállnak a bárányra, majd saját kezével leöli a báránytmindnyájan

mindenki vétkezett, mindenki szűkölködik, mindenki megigazíttatik.

megigazíttatik - passzív szerkezet - elnyeri Isten igazságát- nem saját akaratábólmindenki megigazíttatik ingyen az Ő kegyelméből a Krisztusban lévő váltság által

ingyen - a görög szövegben: ajándékként

ajándék: az ajándékozó fizeti ki - Krisztus vére

az ajándékozó dönti el, kinek adja (írva van fennebb, hogy mindenkinek)

az ajándékot nem lehet megérdemelni - ami jár, az bér

aki kapja, eldöntheti, hogy megbecsüli vagy megveti - megbecsülheted az ajándékot az anyagi értékéért, vagy azért a személyért, akitől kaptad (kisgyermekek rajzai)váltság: kifizeti a váltságdíjat, hogy szabaddá tegye a rabot, rabszolgát

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése