2010. február 14., vasárnap

2008 december

2008.dec.1.

Valahol azt mondta Jézus, mikor tartóztatni akarták, hogy el kell mennie, mert különben nem tudja elküldeni a Szentlelket, a Vigasztalót.

Jézus fizikai testében nem tud mindenütt jelen lenni, s hogy mindenkivel kapcsolatban állhasson, aki keresi Őt, ezt a Szentlélek valósítja.

Ezek szerint Jézus és a Szentlélek egyidőben nem lehet jelen a történelemben?

Akkor a második eljövetel pillanatában a Szentlélek visszahúzódik az Atyához, megszűnik számunkra az lenni, ami volt?

A számadás pillanatában teljesen magunkra leszünk hagyva, nem a Lélek fog beszélni, imádkozni belőlünk, hanem teljesen egyedül, valóban a saját gondolataink, érzelmeink, a saját lelkünk áll Jézus előtt csupaszon, védtelenül?

Elképzelni sem tudom.2008.12.04. Gal 5:13-26a test/sinful nature cselekedetei:

- paráznaság/sexual immorality/adultery, tisztátalanság/impurity/fornication-uncleanness, fajtalanság/debauchery/lasciviousness

- bálványimádás/idolatry, babonaság/witchcraft

- ellenségeskedés/hatred, viszálykodás/discord/variance, vetélkedés/jealousy/emulations, harag/fits of rage/wrath, veszekedés/selfish ambition/strife, szakadás/dissensions/seditions, pártoskodás/factions/heresies, irigykedés/envy, gyilkosság/murders

- részegeskedés/drunkenness, tobzódás/orgy/revellings és ehhez hasonlók/and the like

akik ilyesmit tesznek, nem lesznek Isten országának örökösei.A Lélek gyümölcsei: szeretet/love, öröm/joy, békesség/peace, türelem/patience/longsuffering, kedvesség/kindness/gentleness, jóság/goodness, hűség/faithfulness, szelídség/gentleness/meekness, önmegtartóztatás/self-control/temperance.

Ezek ellen nincs törvényEgyrészt: mennyivel egyértelműbb fogalmak a lélek gyümölcsei. Figyeljük meg, hogy nincsenek köztük olyanok, amelyekhez az értelem döntése kéne: pl. igazságosság, bölcsesség - azokkal lehetne vitatkozni. Ezekre viszont az értelmileg akadályozottak is képesek.

Nincs az a törvény, ami jogot ad arra, hogy ne ezek alapján viselkedj. Illetve, ha így viselkedsz, nincs az a törvény - Isten országában - ami elítélne. Ezeket mindig szabad tenni.2008. dec. 9.

- Keresztelő János a börtön magányában elbizonytalanodik. Ki nem érezne így? Jézustól megkérdezik: Te vagy az, akit vártunk? Ő nem válaszol igennel, hanem arra kéri őket, nézzék a cselekedeteit, vakok látnak, süketek hallanak stb. és ők maguk vonják le a következtetéseket.

Nekünk sem mondja azt, hogy igen, ő az üdvözítő. Nem akar kívülről, hatalmi szóval meggyőzni. Ahhoz, hogy értéke legyen a hitünknek, ahhoz,hogy tartós, maradandó legyen, nekünk magunknak kell eljutnunk a meggyőződésig. Nem vagy nemcsak a régi események újragondolásával, hanem Jézus saját életünkben való munkálkodásából. Ezeket az apró jeleket, halk hangokat vegyük észre, figyeljük, tudatosítsuk nap mint nap, ezek alapján mondjuk újra és újra, igen Uram, hiszem, hogy te vagy, Aki eljött.- Otthagyja a 99-et az egy elkóborolt bárányért. Miért hagyja ott, Mert biztonságban tudja őket. Ha együtt vannak, nem érheti őket baj, és biztos, hogy visszajön hozzájuk a pásztor. Ne akarjunk külön utakon járni, a közösség megvéd az ellenségtől. Egymást erősítjük, egymást védelmezzük. S a közösség biztos lehet benne, hogy a pásztor vele van, nem hagyja magára. Együtt a közösség úgy viselkedik, azt teszi, gondolja, amit a pásztortól tanult akkor, is, ha személyében nincs jelen. De ha elkóborolunk, saját utunkat járjuk, nagy veszélynek tesszük ki magunkat. Sürgősen vegyük ezt észre, és teljes hangerővel hívjuk a pásztort, vigyen vissza a biztonságba.2008. dec. 22.

Isten csodái

Mindig valami valóságos létezőből indul ki, ahhoz ad hozzá mennyiségben, minőségben. Ha ezt megértenénk, talán az állat- és növényfajok keletkezését is megértenénk. Mindig van valami előfeltétel, ami valóságos - a teremtett világban természetesen létező. A csoda abban van, hogy ami ezzel a valóságos dologgal történik, ahhoz Isten teremtő erejére van szükség. De ez a változás, sosem lépi túl a "természetes" határát, nem varázslat.

Példák:Csoda: adott az 5-7 kenyér és a 2 hal. Ezt óriási hittel el kell kezdeni szétosztani - és akkor nem fogy el. (Kellett hozzá: kenyér és hal, hit és emberi akarat a cselekvésre

Varázslat/mese: egyszerre mindenkinél a semmiből ott terem egy darab kenyér és egy hal. Vagy: ha a Sátán parancsára a kövek változtak volna kenyérré.Csoda: a szűz Mária gyermeket fogan a Szentlélektől. Kellett hozzá: egy lány biológiai adottságai, kapcsolata Istennel, hite az angyal szavában, akarata, amivel rábólintott.

Varázslat/mese: a Messiás csak úgy a semmiből is megjelenhetett volna.Csoda: a tömlőkben lévő víz borrá változik. Kellett hozzá: víz, igény, Mária megszólítása, Mária hite a fiában, a szolgák engedelmessége, hit: megkóstolják a "vizet".

Varázslat/mese: a bor egyszercsak ott terem az asztalon korsókban, kupákban - vagy miből ittak.Ugyanígy érthető meg az evolúció. Az egyes fajok nem a semmiből lettek. Az a varázslat, a mese világa. Egymásból alakultak ki, de ez természetes úton nem jöhetett létre. Gondolkozhatunk mutációkban stb. de nincs az az időmennyiség, ami a mai változatosságot ezzel a módszerrel létrehozhatta volna. Minden faj kialakulásának kezdetén történt egy mondjuk mutációcsoda, ami egyszerre sok egyeden azonosképpen és azonos időben ment végbe, és attól kezdve annál a fajnál beállt a rend, többé nem volt szükség csodára, a változatok már természeti törvények szerint jöttek létre. És ez így mehetett végig fajonként átláthatatlan változatossággal.2008.12.28.

Simeon bizonyságtételének ereje

A választott nép nem gyermekként várta a Messiást, az "erős szabadítót". Simeon mégis felismerte a gyermekben.Más, továbbgondolandó:

Négy szinten lehetünk jelen minden ébren töltött percben, illetve ezek keverékében.

1. A test szintje: amikor szomjasak, éhesek, álmosak vagyunk, fázunk, fáj valami, stb.

2. Az érzelmek szintje: amikor érzelmileg viszonyulunk bármihez és bárkihez, eseményekhez, tárgyakhoz, állatokhoz, személyekhez.

3. A tudatosság szintje - ez lehet egy kezdetlegesebb, amikor tudatosan szemléljük, befogadjuk a látványokat, hangokat stb., illetve egy magasabb szint, amikor ezeken tudatosan, irányítottan gondolkozunk.

4. A "spirit" szintje, amikor nem szakadunk el Jézustól, benne élünk a Lélekben, és így végezzük napi teendőinket, találkozunk, beszélgetünk, stb. Ez adja a teljes szabadságot.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése