Napi 15 perc Istennel

Az ír jezsuiták honlapjáról (sacredspace.ie) így tanultam imádkozni:

Találj egy negyedórát a napodban, amit csak Istennel, Jézussal töltesz. Próbálj kényelmesen elhelyezkedni, ne legyen zavaró hangforrás a közelben, gondolataidat irányítsd Arra, akivel találkozol. Az ima lépései a következők:
1. Tudatosítod magadban Isten jelenlétét (gondoljunk Jézus főpapi imájára: "én őbennük, te énbennem, hogy tökéletesen egyek legyenek" Jn:17)
2. Átéled és megköszönöd a szabadságot, amit kaptál (beleértve a szellemi szabadságot, hogy bármikor, bármilyen körülmények között,amíg tudatodnál vagy, vissza tudsz húzódni lelked belső kamrájába, ahol csak te vagy és Isten)
3. Átgondolod előző napodat, a jót és a rosszat, megvizsgálod saját pillanatnyi lelkiállapotodat, és tudva,hogy Isten feltétel nélkül szeret, őszintén elmondod neki az érzéseidet.
4. A napi evangélium következik, amit többször, lassan, nyitott szívvel elolvasol
5. Megbeszéled Jézussal, mit váltott ki belőled az olvasott részlet. Majd elé tárod kéréseidet, imádkozol magadért, szeretteidért, mindig az adott napra koncentrálva, ahogy a Miatyánkban tanított Jézus. Végül elmondhatod a Miatyánkot.
6. Elköszönsz - használhatod a katolikus egyház hagyományos Gloria formuláját.

Következzék néhány példa a fenti honlapról, amik egy-két mondattal segítik az 1-6. pontok végiggondolását, átélését. Lassan olvassuk az egyes pontokhoz tartozó mondatokat, álljunk meg utána, és gondolatban folytassuk a beszélgetést Jézussal.

(Aki szívesen imádkozik a gép előtt, a www.sacredspace.ie honlap több nyelven, magyarul is elérhető: www.szentter.com)


I.

A nappal vagy az éjjel bármely percében megszólíthatjuk Jézust. Ő várja, és meghallja hívásunkat. Milyen csodálatos lehetőség! Nincs szükség telefonra, nem kell e-mailt írni, halk suttogásunk elér Hozzá.

*

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak a szabadság ajándékát. A lelki szabadság hatalmas áldásával ruháztál fel. Töltsd be lelkemet békéddel és örömöddel.

*

Elgondolkozom, hogy érzem ma magam. Fáradtabb, feszültebb vagyok a szokásosnál? Lehangolt vagyok? Ha bármelyik fennáll ezek közül, el tudom engedni a gondot, ami ezt az állapotot okozza?

*

Napi evangélium

*

Elképzelem Jézust magam mellett, és beszélni kezdek hozzá az olvasott szentírási szakaszról. Van olyan része, ami megérintett? Talán egy elhangzott szó, egy történet, amit nemrég hallottam, lassan a tudatom felszínére tör. Ha eszembe jut valami, mi köze van az olvasott igéhez? Megvilágítják valamiképpen egymást?

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

******************************

II.

Drága Jézus, mielőtt megszólítottalak ma reggel, rájöttem, hogy mindig azért jelentkezem, hogy szívességet kérjek tőled. Ma egyszerűen csak a te jelenlétedben szeretnék lenni. Add, hogy a lelkem válaszoljon a Te Szeretetedre.

*

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak a szabadság ajándékát. A lelki szabadság hatalmas áldásával ruháztál fel. Töltsd be lelkemet békéddel és örömöddel.

*

Tudva, hogy Isten feltétel nélkül szeret, megengedhetem magamnak, hogy őszintén feltárjam, hogy érzem magam. Milyen volt az elmúlt nap, és hogy vagyok most? Nyíltan megosztom érzéseimet az Úrral.

*

Napi evangélium

*

A beszélgetéshez beszélés és hallgatás kell. Míg beszélek Jézushoz, hadd tanuljak meg hallgatni és figyelni is. Elképzelem meleg tekintetét, szeretetteljes mosolyát, ahogy rám néz. Vele teljesen őszinte lehetek, amikor aggódásaimról, gondjaimról beszélek. Megnyitom a szívem, és elmondom félelmeimet, kételyeimet. Kérem, segítsen, hogy teljesen az ő gondjaira bízzam magam, adjam át Neki magam teljesen, tudva, hogy Ő mindig azt akarja, ami a legjobb nekem.

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.


********************************

III.

A Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek a te szerető szívedben.
Te vagy az erőm, ha gyenge vagyok.
Te vagy a vigasztalásom, ha szomorkodom.

*

Uram, Te arra teremtettél, hogy szabadságban éljek.
Szentlelked irányítson, hogy szabadon követhesselek.
Itasd át a lelkemet vággyal, hogy napról-napra egyre jobban megismerjelek és szeresselek.

*

Szerető Teremtőm jelenlétében őszintén végiggondolom az elmúlt napi érzelmeimet, a magasságokat, a mélységeket, és ami közöttük van.
Látom, hol volt jelen az Úr?
*

Napi evangélium

*

Néha elgondolkozom, mit mondanék Neked, ha személyesen találkoznánk, Uram. Azt mondhatnám: „Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.” Biztosan tudom, hogy volt, amikor öledben vittél, amikor a Te erőddel tudtam túljutni életem egy-egy sötét időszakán.

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.

****************************************

IV.

Uram, segíts, hogy átéljem szent jelenlétedet.
Burkolj be szeretetedbe.
Engedd, hogy szívem egyesüljön a tieddel.

*

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak a szabadság ajándékát. A lelki szabadság hatalmas áldásával ruháztál fel. Töltsd be lelkemet békéddel és örömöddel.

*

Hogy érzem magam? Könnyű a szívem? Vagy nehéz? Teljes nyugalomban, boldogan ülhetek itt. De szoronghatok is, aggódhatok, harag lehet a lelkemben. Őszintén beismerem, hogy érzem magam valójában. Az Úr a valódi énemet szereti, nem kell megjátszanom magam előtte.

*

Napi evangélium

*

Elképzelem Jézust magam mellett, és beszélni kezdek hozzá az olvasott szentírási szakaszról. Van olyan része, ami megérintett? Talán egy elhangzott szó, egy történet, amit nemrég hallottam, lassan a tudatom felszínére tör. Ha eszembe jut valami, mi köze van az olvasott igéhez? Megvilágítják valamiképpen egymást?

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.************************************


V.

A Te jelenlétedben vagyok, Uram.
Menedéket keresek a te szerető szívedben.
Te vagy az erőm, ha gyenge vagyok.
Te vagy a vigasztalásom, ha szomorkodom.

*

Uram, add, hogy sose tartsam magától értetődő dolognak a szabadság ajándékát. A lelki szabadság hatalmas áldásával ruháztál fel. Töltsd be lelkemet békéddel és örömöddel.

*

Segíts Uram, hogy átéljem jelenlétedet. Taníts meg, hogy jelenlétedet másokban is felismerjem. Töltsd be szívemet hálával azokért az időszakokért, amikor szeretetedet mások gondoskodásában tapasztalhattam meg.

*

Napi evangélium

*

Hogyan hatott rám Isten Igéje? Hidegen hagyott? Megvigasztalt, vagy új utak, újfajta megoldások felé indított?
Elképzelem Jézust magam mellett ülve vagy állva, Felé fordulok, és megosztom Vele az érzéseimet.

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.


***********************************

VI.

„Maradj csendben, és tudd, én vagyok az Isten.”
Uram, szavaid elvezetnek jelenléted nyugalmába és nagyszerűségébe.

*

Isten kegyelméből arra születtem, hogy szabadságban éljek. Szabadon gyönyörködhetem mindabban, amit Isten nekem teremtett. Édes Istenem, add, hogy a Te szándékod szerint éljek, teljes bizalommal szerető gondviselésed iránt.

*

Tudatosítom magamban, hogy Isten jelenlétében vagyok. Menedéket találok szerető szívében. Ő az erőm a gyengeségben, és a vigasztalásom a szomorúságban.

*

Napi evangélium

*

Néha elgondolkozom, mit mondanék Neked, ha személyesen találkoznánk, Uram. Azt mondhatnám: „Köszönöm, Uram, hogy mindig velem voltál.” Biztosan tudom, hogy volt, amikor öledben vittél, amikor a Te erőddel tudtam túljutni életem egy-egy sötét időszakán.

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, Ámen.


****************************************

VII.

Drága Jézus, jelenlétedre vágyakozva jövök ma hozzád. Úgy akarlak szeretni, ahogy te szeretsz engem. Soha semmi ne válasszon el tőled.

*

Olyan könnyű a gazdagság csapdájába esni ebben az életben. Add, Uram, hogy szabad maradjak az önzéstől és a kapzsiságtól. Emlékeztess mindig, hogy a legjobb dolgok az életben ingyen vannak: a szeretet, a nevetés, a gondoskodás, az osztozás.

*
Tudom, hogy Isten feltétel nélkül szeret engem, ezért becsülettel végigtekintek elmúlt napomon, az eseményeken, az érzéseimen. Megköszönöm, amiért hálát adhatok. Bocsánatot kérek, ha valamit rosszul csináltam.

*

Napi evangélium

*

Figyelem a gondolataimat, érzéseimet, amik felbukkannak imádkozás közben. Nyugalom? Feszültség? Közömbösség? Elképzelem Jézust magam mellett, és megosztom vele az érzéseimet, gondolataimat.

*

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké Ámen.