Adventi lelkigyakorlat

Ez a lelkigyakorlat a www.sacredspace.ie magyar oldalán, a www.szentter.com oldalon jelent meg 2013 adventjében lapozható, "interaktív" formában. Alább a lelkigyakorlat szövegét olvashatjátok. Aki a papírformátumot szívesebben használja, nyomtassa ki. Elmélyült, szép adventet kívánok mindenkinek.

Bevezetés a lelkigyakorlathoz

Időbeosztás
A lelkigyakorlat négy alkalomból áll. Elvégezheted rövidebb időbe sűrítve, vagy szétoszthatod az alkalmakat az adventi négy héten. Nyugodtan haladj, a saját ritmusodban. A lassú haladásnak vannak előnyei: Isten sosem siet. Arról nem beszélve, hogy utadba kerülhetnek olyan dolgok, amikről szívesen gondolkodsz az imádkozásra szánt időn túl is.
Határozd meg előre az időpontokat, akkorra tedd őket, amikor neked leginkább megfelel. Döntsd el, mennyi időt szánsz egy-egy alkalomra. A ritmikus időbeosztás hozzájárul a nyugodt lelkiállapothoz, a várakozáshoz. Próbálj nagylelkű lenni, Isten is az, és megjutalmazza a készséges szíveket (2Kor 8-9). Szent Ignác arra int, hogy ha elhatározol egy időbeosztást az imádságodhoz, akkor tarts ki benne akkor is, ha unod, ha nehéznek tűnik, vagy ha szétszórt vagy. Sokan mondják, hogy „úgy érzem, nem ér semmit az egész”, pedig bizony sokat ér, ha a mindennapi rohanásból kiszakítasz egy időszakot, és jószándékkal Istennek ajánlod. Érezheted azt, hogy nem jutsz előre, de Isten működik benned, a lelked mélyén, ahol nem érzékeled, mi megy végbe.

Adventi témánk: „Isten, aki eljövendő”.
Jézus megjelenése hármas: megjelenik a történelemben, megjelenik titokzatosan, és megjelenik fenségben, dicsőségben. Ez azt jelenti, hogy három adventről kell elmélkednünk.
Az első advent Jézus megjelenése a történelemben, mely réges-régen történt Betlehemben. Ez az első advent világítja meg a mát is.
Amikor Jézusnak a történelemben, Betlehemben való eljöveteléről, adventjéről imádkozunk és elmélkedünk, az evangéliumokból indulunk ki. Mialatt gyülekezeteink gyermekcsoportjai készülődnek a betlehemi történet megjelenítésére, elgondolkodhatunk, hogyan befolyásolják az akkori történések életünket itt és most. Az hogy egy-egy emlék vagy történet mai és jövőbeni életünkre rányomja a bélyegét, állandóan zajló folyamat. Gondolj csak arra, hogy például amikor egy család az idei karácsonyra készülődik, visszagondol az előző karácsonyokra, és azok mintájára szervezi meg a mostanit. Jézus történelmi adventje bevilágítja mai keresztény életünket: az ő példája és tanítása szerint igyekszünk alakítani életünket.
A második advent most zajlik, mialatt ezeket a szavakat olvasod. Ez az, amit úgy hívunk, hogy Jézus titokzatosan érkezik, mivel jelenléte nem látszik, csak a hit szemével észlelhetjük. Jézus álruhában érkezik emberek alakjában és helyzetekben, szomorúságban és tragédiában, szépségben és örömben, a szentségekben, az imádságban. Ez az eljövetel állandó. Értékes gyémánthoz hasonlíthatjuk a krisztusi misztériumot. Sok oldalról nézhetünk a drágakőre, szépségében minden látószögből gyönyörködhetünk. Így van ez Jézus misztériumával is: az év során más-más nézőpontból tekintünk rá. Nem tudjuk egyszerre mindet befogadni, mert mint a gyémánt szépsége, a Misztérium is túlságosan gazdag. Elmondhatjuk, hogy minden egyes nap titokzatosan adventi nap, melyen Jézus érkezik hozzánk.
Végül a harmadik adventben Jézus fenségben jön el hozzánk. A Hiszekegyben azt mondjuk, „onnan lészen eljövendő”. Ez az az érkezés, melyre mostani lelkigyakorlatunkon figyelni fogunk: próbálunk egy pillantást vetni a jövőre, melyet Isten ígér nekünk.
Isten majdani, fenségben való érkezése fényt gyújt életünkben, megmutatja, hogyan kell élnünk itt és most. Ahogy a múlt megvilágítja a jelent, a jövendő is fényt tud vetni a jelenre, ha odafigyelünk rá, és megvizsgáljuk. Vegyünk megint egy karácsonyi példát. Valaki épp karácsonyi süteményt szeretne készíteni. Előre tekint, és elképzeli, milyen lesz majd. Ennek alapján dönti el, milyen hozzávalókra van szükség, hogy létrejöjjön, amit elképzel, és elmegy, hogy mindent beszerezzen. Így alakítja a vágyott jövő a jelent.
Van egy rajzfilmjelenet egy férfiról, aki áll a zűrzavarban egy táblával a kezében, a táblán ez a felirat olvasható: „Közel a vég – de nekem van egy tervem!” Ha nem tudunk semmit Isten terveiről, félelemmel gondolhatunk a jövőre, és harcolhatunk ellene. De ha szívünkbe fogadjuk ennek az adventi lelkigyakorlatnak az üzenetét, rettegés helyett vágyakozva fogunk tekinteni Jézus végső adventjére. „Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek - mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek” (Jer 29,11).
A múlt és a jövő tehát olyan, mint két világítótorony, mely a jelenre vetíti fényét. A történelmi, betlehemi advent és a végső advent egyaránt Isten műve, nem a miénk. Isten eldönti az idők teljességében, mikor lépjen be véglegesen a történelmünkbe. De mi a jelenben élünk, és el tudjuk játszani szerepünket Isten tervében, ha az Ő múltbeli és jövőbeli megjelenései irányítanak. Isten annyira szeret és tisztel minket, hogy arra biztat, legyünk társai a jövő megteremtésében. Ez azt jelenti, hogy keresnünk kell Isten működésének jeleit a világban, próbáljuk megfejteni jelentésüket, és ahhoz igazítani életünket. Isten elegendő jelet ad ahhoz, hogy ezek alapján itt és most alakítani tudjuk életünket, nem hagy sötétben botorkálni. Az ilyen élet, ez a fajta értés, értékes ajándék, melyet felajánlhatunk összezavarodott, kereső világunknak.
Idei adventi lelkigyakorlatunk témája tehát „Isten, aki eljövendő”. Azt szeretnénk, hogy Jézus Fénye vezessen át minket az új esztendőbe. Mind a négy imaalkalom Jézus egy-egy ígéretét járja körül. Ezek az ígéretek a szeretet nyelvén szólnak. Azért kaptuk őket, mert ránk áradt Isten szeretete (1Jn 3,1). Bárcsak megtapasztalnád ezt a szeretetet, mialatt az ígéreteken elmélkedsz, és növekedsz a remény erényében. Ezért imádkozunk lelkigyakorlatunk kezdetén!

Lelkiállapotod
Üdvözlégy tehát! Isten találkozni akar veled, hogy elmondja, milyen csodálatos dolgokat tartogat neked. Így tesznek a szerelmesek is! Találkozni fogsz Istennel szíved legmélyebb dimenzióiban, mert ott vagy legőszintébb, legjobb önmagad. Így az elején imádkozhatsz elcsendesedésért, hogy meghalld Isten suttogását a szívedben. Akkor el fogod kapni, amit Isten ígér neked ebben a karácsonyi időszakban.
Következzék egy vers Rabindranath Tagore-tól. Mialatt olvasod, próbáld felfogni üzenetét: aprólékosan figyelnünk kell a körülöttünk lévő világra, hogy meglássuk Isten jelenlétét a mostban. Próbáld úgy alakítani lelkiállapotodat, hogy várakozás, éberség, remény jellemezze, amit ez a vers is sugall.

Nem hallottad még csöndes lépteit?
Jön, jön, egyre jön.

Minden percben, minden korban,
minden nap és minden éjjel
jön, jön, egyre jön.

Sok dalt zengtem
sokféle hangulatban,
de minden hangjegy ugyanazt hirdette:
„Jön, jön, egyre jön”.

Illatos napokon verőfényes áprilisban
erdei ösvényeken
jön, jön, egyre jön.

Júliusi éjszakák záporos homályában
a felhők dübörgő szekerein
jön, jön, egyre jön.

Bánatról bánatra
az ő léptei tapossák szívemet,
s örömöm is az ő arany
lábanyomán ragyog föl.

A mi Istenünk
A lelkigyakorlat belső utazás, nem tudhatod még, hova fogsz érkezni. Te nem tudod, de Isten vezetni fog, és ahogy John Henry Newman mondja: „Isten tudja, mit akar.” „Az Úr arra vár, hogy irgalmazzon nektek” (Iz 30,18). Isten csakis a javadat akarja. Érhet meglepetés, kaphatsz bátorítást, érezhetsz kihívást vagy jóleső izgalmat attól, ami történik. Lehet, hogy összezavarodsz, vagy félni kezdesz: Isten talán azt jelzi, hogy életednek új irányba kell fordulnia – gondolj csak az Angyali Üdvözletre és Miasszonyunkra: egész élete megváltozott, mert igent mondott Isten akaratára. Próbálj olyan nyitott lenni a lelkigyakorlat alatt kapott ígéretekre, amilyen Mária volt: „Mária pedig megjegyezte mindezeket a dolgokat, és el-elgondolkodott rajtuk szívében” (Lk 2,19. 51).
Nyitott elmével, nagylelkű szívvel imádkozva mély belső békességre jutsz, mert Istennel vagy együtt. Gondolj a „csodálatos” Istenre – mintegy harmincszor említik a Bibliában ezzel a jelzővel: csodálatos tanácsadó, csodálatos dolgokat cselekszik, stb. Mikor Sámson apja az angyal nevét kérdezi, az így felel: „Miért kérdezed nevemet? Csodálatos az!” (Bír 13,18). Ha már az angyal is ennyire csodálatos, milyennek nevezzük Istent? Amikor imádkozunk, a tökéletesen csodálatos és nagylelkű Valaki előtt állunk, szívünk ezért szabadon válaszolhat jelenlétére.Első imaidő: az új élet ígérete

1.Készülj fel az imára
• Mindenekelőtt készülj fel az imára. Keress egy alkalmas helyet, ahol remélhetőleg nem zavarnak meg. Némítsd le a telefonodat és más készülékeidet. Teremts szent teret!
• A zsoltáros mondja: „egész bensőm dicsérje szent nevét!” (Zsolt 103,1). Nézz körül, rendezz mindent úgy, ahogy a legalkalmasabb, helyezkedj el úgy, ahogy imádkozni szoktál. Térdelhetsz, ülhetsz, fekhetsz vagy állhatsz, nincs „helyes” testhelyzet, neked az a helyes, ami bevált.
• Ne feledd, az imádkozás nem olyan, mint egy könyv olvasása egyedül. Az imádkozásban egy másik személy is jelen van, bár nem láthatod. Az imádkozás találkozás a Titokzatos Valakivel, aki túláradóan szeret téged, és arra vágyik, hogy otthon érezd magad Nála.
• Elővehetsz valamit, ami segít az összpontosításban: egy képet, gyertyát, a természet egy darabkáját: egy követ vagy egy szál virágot.
• Lazulj el, próbálj teljesen lenyugodni, mielőtt elkezdjük fókuszáló gyakorlatunkat.

2.Összpontosítást segítő gyakorlatok
• Helyezkedj el. Nyugodt ritmusban lélegezz be és ki az orrodon keresztül. Képzeld el, hogy a szobát, ahol vagy, színes levegő tölti ki. Ahogy beszívod mélyen a levegőt az orrlyukaidon keresztül, képzeld el, ahogy ez a színes levegő bejut az orrodon át a torkodba, a légcsövedbe. Képzeld el, ahogy a levegő szétterjed a válladtól kiindulva a karjaidban, és eljut egészen az ujjaid hegyéig. Képzeld el, ahogy a színes levegő átjárja a mellkasodat. Engedd, hogy nyugodt, lágy lélegzésed ellazítson.
• Ha van valami, amit nézni szeretnél imádkozás közben, most fordítsd rá a figyelmedet: milyen alakja van, milyen a színe, textúrája.

3.Kezdd el az imát
• Egy francia misztikus így foglalta össze Istennel való együttlétét: „Néztél engem, és mosolyogtál!” Tedd most ezt. Hagyd, hogy Isten rád mosolyogjon, és mosolyogj vissza rá! Lehet, hogy az imára szánt időd jó részében itt maradsz. Ez nagyon jó! Hogy tovább indulhass az ismeretlenbe, érezned kell Isten végtelen, feltétel nélküli szeretetét irántad. Szent János mondja: „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya” – de még többre van szükségünk annál, hogy „nézzük”! Kérd, hogy öleljen át, borítson el ez a szeretet! Istennel találkozol, és Isten csodálatos!
• Most kérd, amit szeretnél. Kérheted Jézust a régi ima szavaival: „add, hogy egyre tisztábban lássalak, egyre jobban szeresselek, egyre közelebbről kövesselek”.
• Olvasd vagy hallgasd nagyon figyelmesen a szentírási szakaszt, ami következik. Olyan figyelemmel, mintha rejtjeles üzenet lenne, amit meg kell fejtened, hogy elérj a kincshez. Az olvasás vagy hallgatás mellett mondd is ki suttogva az ige szavait. Később a nap folyamán fel-felbukkanhat tudatod felszínére egy szó, egy kifejezés, ami fontossá válik. Isten keze működik ilyenkor.
• Az imádkozásban nem passzív nézők vagyunk. Kérd Istent, hogy tudj elmélyülni a Titokban.

4.Olvasd el az igeszakaszt. Első ígéret – Új élet Jn 1,12; 10,10

Mindazoknak, akik befogadták,
hatalmat adott,
hogy Isten gyermekei legyenek;
azoknak, akik hisznek az ő nevében.
„Én azért jöttem, hogy életük legyen,
és bőségben legyen.”

5.Csendben elképzelem a jelenetet
• Képzelj el egy alkalmas helyszínt, ahol egyedül lehetsz Jézussal. Készenlétben, boldog örömmel várakozol rá. Maradj képzeletben ennél a jelenetnél, nézd magadat, ahogy készülsz Jézus fogadására.
• Mikor hallod, hogy megérkezett, eléje mész, kitárod előtte az ajtót. Hogy üdvözlöd? Átöleled, vagy kezet fogsz vele?
• Képzeld el magadat, ahogy szemtől szembe beszélgetsz Jézussal. Milyen érzés? Mi történik benned?
• Jézus szeretné, ha mindig az istengyermekség boldog tudatában élnél. Szeretné, ha egész további életed során tudatában lennél annak, hogy Isten gyermeke vagy. Milyen érzéseket vált ki ez belőled?
• Jézus szemében te nem egy „átlagember” vagy – mind te, mind a többiek különlegesek vagytok a szemében. Hogy reagálsz erre?
• Reagálhatsz úgy, hogy igyekszel megváltozni. Kapcsolatod Jézussal lényed legmélyén okoz változást. Érzékeled ezt a változást?
• Szerinted mások észreveszik, hogy megváltoztál?
• „Add, hogy növekedjek a szeretetben!” Tudsz ezért imádkozni ma és az elkövetkező hetekben?

6.Saját életemre gondolok
• Mi történt veled, miközben Jézus szólt hozzád? Nevetned vagy sírnod kell? Érzed, hogy szíved kiugrik az örömtől, a reménytől? Hálával vagy tele, vagy kételyekkel?
• Miután Jézussal beszélgettél, hogyan látod magadat? Látod már, hogy fontos vagy Istennek?
• Be tudod engedni lelkedbe Jézus ígéretét? Képes vagy engedni, hogy ez legyen a legfontosabb dolog számodra? Felfogod, hogy ez az ígéret mekkora örömmel töltheti el a szívedet, főleg életed nehéz időszakaiban? Próbálj minden nap tudatában lenni, hogy Isten gyermeke vagy.
• Gondolj a körülötted élő emberekre: családra, barátokra. Gondolj azokra, akik mellett elmész az utcán. Kezdesz már másként nézni rájuk? Tudod őket is Isten gyermekeiként nézni? Érzed, mennyivel gazdagabb ettől a lelked? Kezded Jézus szemével látni az embereket?
• Észrevetted, hogy mindenki megváltozott? Hogy mindenki csodálatra méltó misztérium számodra? Adj hálát értük Istennek. Engedd, hogy sugározzék rólad a tisztelet és nagyrabecsülés a többiek iránt.
• Érzed, hogy ez az új látásmód, ahogy az embereket nézed, ugyanaz, ahogy Jézus tekintett rájuk? Látta bennük a lehetőséget, hogy mind Isten gyermekei legyenek. Jézus szeretete teszi ezt lehetővé. Kérd a segítségét, hogy magadat is csodálatosnak, különlegesnek lásd. És kérd, segítsen, hogy másokat is annak láss.
• Tölts egy kis időt Jézussal beszélgetve „mint barát a baráttal”, hogy Szent Ignác egyszerű képét használjuk.

7.Tekints vissza az imára
Gyakran tisztábban látjuk az eseményeket visszatekintve, mint mikor megéltük őket. Talán jó lenne, ha lejegyeznél egy-két dolgot, mint egy különleges álom után, így lehetőséged lesz elmélyíteni mindazt, amit átéltél imádkozás közben. Kérdezd meg magadtól:
• Mi történt veled elmélkedés közben?
• Mit tapasztaltál az imádkozás alatt?
• Sikerült mindent megtenned, hogy összeszedett legyél?
• Volt-e valami kiugró élmény, ami különösen megfogott?
• Volt-e valami, ami nyugtalansággal töltött el? Mit jelenthet?
• Érzed, hogy Isten arra kér, válj jobb emberré az ígérete fényében, hogy valóban az ő fia vagy lánya vagy?
• Az imádkozás bensőséges együttlét Istennel. Beszéltél Jézusnak azokról a dolgokról, amik legfontosabbak most számodra? Hogyan válaszolt? Vagy egyszerűen benn ragadtál önmagadban, mialatt gondolkoztál, nem kapcsolódtál közben Jézushoz?

8.Az imaidő befejezése
Maradj néhány percig Isten jelenlétében, beszélgess vele. Az ígéret, amit adott neked mutatja szeretetét irántad, maradj hát mellette egy darabig, hogy jobban megismerhesd.
Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak
és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben,
most
és mindenkor
és mindörökkön örökké.
Ámen


Második imaidő: A vigasztalás és öröm ígérete

1.Készülj fel az imára – 4.o.
2.Összpontosítást segítő gyakorlatok – 4.o.
3.Kezdd el az imát – 4.o.

4.Olvasd el az igeszakaszt. Második ígéret - Vigasztalás és öröm Jn 16,20-22

„Bizony, bizony mondom nektek, hogy sírtok majd és jajgattok, a világ pedig örvendezni fog. Ti szomorkodtok majd, de szomorúságotok örömre fordul. Az asszony is, amikor szül, szomorkodik, mert eljött az ő órája; amikor azonban megszülte gyermekét, már nem emlékszik a gyötrelemre, az öröm miatt, hogy ember született a világra. Most ti is szomorkodtok, de újra látlak majd titeket, a szívetek örülni fog, és örömötöket nem veszi el tőletek senki.”

5.Csendben elképzelem a jelenetet
• Képzelj el egy alkalmas helyszínt, ahol egyedül lehetsz Jézussal. Készenlétben, boldog örömmel várakozol rá. Maradj képzeletben ennél a jelenetnél, nézd magadat, ahogy készülsz Jézus fogadására.
• Mikor hallod, hogy megérkezett, eléje mész, kitárod előtte az ajtót. Hogy üdvözlöd? Átöleled, vagy kezet fogsz vele?
• Képzeld el magadat, ahogy szemtől szembe beszélgetsz Jézussal. Milyen érzés? Mi történik benned?
• Gondolj valami tragikus vagy nyugtalanító eseményre, ami a közelmúltban, vagy régebben történt veled. Mondd el Jézusnak, mit éreztél. Lehet ez valami magánéleti történés, egy feszült kapcsolat vagy egy közeli barát, hozzátartozó halála, a híradóban látott katasztrófa vagy bármi más. Beszélj róla Jézusnak.
• Most néhány percig beszélgess vele: kérdezd meg, ő hogyan tudta feldolgozni a szenvedést az életében. Lásd magad előtt Jézust, ahogy hallgatja a kérdésedet. Milyen érzés? Hogy reagál?
• Jézus azért jött, hogy áldást és örömöt hozzon a világnak – és ezért a legmagasabb árat fizette meg. Pár pillanatig próbáld ezt felfogni, próbáld megérezni, mit élhetett át.
• Nehéz néha meglátnod, hogy a Szeretet győzedelmeskedik a világban? Biztos így van, de néha nehéz észrevenni. Kérd Jézust, mutassa meg, hogyan győzedelmeskedik a szeretet a te saját életedben, és másokéban szerte a világon.
• Isten jót hoz ki a rosszból. Ez történt Jézus Passiójában is. Jó jött ki belőle, de látod-e hogyan?
• Látod, hogy Jézus azzal, hogy igyekezett türelemmel, szeretettel elfogadni a halálát, ezzel átváltoztatta a Passióját és a halált? Látod, hogy ez minden másnál jobban kinyilvánítja Isten határtalan szeretetét irántunk? Hogy Isten szeretete beburkolja a rosszat, és kihúzza gyilkos tüskéjét?
• Látod, hogyan jön ki jó a te szenvedésedből? A betegség talán szelídebbé tett: kedvesebbé, érzékenyebbé. Vagy észreveheted abban a rejtett szeretetben, gondoskodásban, amivel valaki, aki közel áll hozzád, idős szüleit ellátja. Gondolj a szülőre, aki elviseli az álmatlan éjszakákat, hogy megnyugtassa kisgyermekét, aki valamiért nem tud aludni. Jézus jelenlétében gondolkozz el életednek azokon a területein, ahol szeretet és jóság fakad a rosszból, a szenvedésből.
• Minden erőddel küzdened az elkerülhető szenvedés ellen – de hogy viszonyulsz az elkerülhetetlen szenvedéshez? El tudod viselni türelemmel és szeretettel? Látod, hogy valami módon fényt és szeretetet hoz a világba? Végül „eltöröl minden könnyet, és kitartásotokért örömmel tölt el titeket”. Mit vált ki belőled ez az ígéret?

6.Saját életemre gondolok – 5.o.
7.Foglald össze az imát – 5.o.
8.Az imaidő befejezése – 6.o.


Harmadik imaidő: A feltámadás ígérete

1.Készülj fel az imára – 4.o.
2.Összpontosítást segítő gyakorlatok – 4.o.
3.Kezdd el az imát – 4.o.

4.Olvasd el az igeszakaszt. Harmadik ígéret – Feltámadás Jn 11,25-26

„Én vagyok a feltámadás és az élet.
Aki hisz bennem,
még ha meghalt is,
élni fog.
és mindaz, aki él és hisz bennem,
nem hal meg soha.
Hiszed ezt?”

5.Csendben elképzelem a jelenetet
• Képzelj el egy alkalmas helyszínt, ahol egyedül lehetsz Jézussal. Készenlétben, boldog örömmel várakozol rá. Maradj képzeletben ennél a jelenetnél, nézd magadat, ahogy készülsz Jézus fogadására.
• Mikor hallod, hogy megérkezett, eléje mész, kitárod előtte az ajtót. Hogy üdvözlöd? Átöleled, vagy kezet fogsz vele?
• Képzeld el magadat, ahogy szemtől szembe beszélgetsz Jézussal. Milyen érzés? Mi történik benned?
• Mesélj Jézusnak néhány percen át a gyászról, amit átéltél, a veszteség fájdalmáról, amit éreztél. Nem számít, mennyire friss vagy régi az élmény, csak oszd meg vele az érzéseidet.
• Képzeld most el, hogyan reagál Jézus mindarra, amit mondtál.
• Eltöprengtél már azon, vajon miért nem szüntette meg Isten teljesen a halált Jézus feltámadása után? Kérdezd meg Jézustól, ha nem érted ezt a dolgot.
• Tudod-e csupasz fal helyett az átváltozás pillanatának látni a halált? Tudod-e átjárónak látni, amin át belépünk az isteni élet teljességébe?
• Nem könnyű elképzelni, milyen a halál utáni élet, de tudod úgy látni az egészet, hogy valódi életünk csak a halál után kezdődik? Hogy a halál kiüresít, hogy utána csordultig megtelj Isten életével és irántad való szeretetével? Tudod úgy látni ezt az életet, mint ami felkészít valami határtalanul jobbra, amit elképzelni sem bírsz? Hiszel ebben?

6.Saját életemre gondolok - 5.o.
7.Foglald össze az imát – 5.o.
8.Az imaidő befejezése - 6.o.


Negyedik imaidő: Az örök ünneplés ígérete

1.Készülj fel az imára – 4.o.
2.Összpontosítást segítő gyakorlatok – 4.o.
3.Kezdd el az imát – 4.o.

4.Olvasd el az igeszakaszt. Negyedik ígéret – Örök ünneplés Jn 14,1-3

„Ne nyugtalankodjék szívetek. Higgyetek Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így volna, mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni számotokra? És ha már elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.”

5.Csendben elképzelem a jelenetet
• Képzelj el egy alkalmas helyszínt, ahol egyedül lehetsz Jézussal. Készenlétben, boldog örömmel várakozol rá. Maradj képzeletben ennél a jelenetnél, nézd magadat, ahogy készülsz Jézus fogadására.
• Mikor hallod, hogy megérkezett, eléje mész, kitárod előtte az ajtót. Hogy üdvözlöd? Átöleled, vagy kezet fogsz vele?
• Képzeld el magadat, ahogy szemtől szembe beszélgetsz Jézussal. Milyen érzés? Mi történik benned?
• Már megláttunk valamit a Jézussal való új életből. Megmutatta, hogyan illeszti bele Isten fájdalmainkat és szenvedéseinket a világról való isteni tervbe, és megígérte nekünk a feltámadás semmihez sem fogható ajándékát. Most kérdezd arról, milyen lesz, amikor mind együtt leszünk örökre.
• Képzeld el, hogy reagál a kérdésedre. Elmosolyodik? Elgondolkodik, mielőtt válaszolna?
• Mit válaszol?
• El tudod képzelni a világot úgy, hogy nincsenek háborúk, nincs önzés, gyűlölet, kapzsiság és az uralkodni vágyás többi formája? Hogy az emberek kiengesztelődnek egymással, mindenki mindenkivel jó kapcsolatban van? Mindnyájan egymásért vagyunk, támogatjuk egymást? Képzelj el minden embert legjobb formájában, telve Isten dicsőségével. Képzeld el ezt az átváltozott emberiséget egyetlen testként, tele örömmel szeretettel, kreativitással. Mint glória fog fényleni a sorsunk.
• Képzeld el, hogyan üdvözöl Isten, mikor hozzá érkezünk. A vendégség, amit a tékozló fiú visszatérésekor rendeztek, a köntös, a gyűrű, a saru, a hízott borjú, az ünneplés, a zene, a tánc – halványan felvillantja azt az örökké tartó ünnepséget, amit mennynek nevezünk. El tudod képzelni?
• Most próbálj néhány percig úgy gondolni rá, mint ami nem távoli ígéret, hanem itt és most zajlik. Valahányszor jó kapcsolatot ápolnak egymással az emberek, valahányszor egymásért élnek, ezt az ünnepséget készítik elő itt, az orrunk előtt. Most még persze törékeny, és el van rejtve, de majd a jövőben erős lesz, mindent elbír, és teljességgel megnyilvánul. Kérd Jézust, adja meg neked mindazt, amire szükséged van, hogy ez az állapot mindennapi életed valóságává váljék.

6.Saját életemre gondolok – 5.o.
7.Foglald össze az imát – 5.o.
8.Az imaidő befejezése – 6.o.


A lelkigyakorlat befejezése

Összefoglalás
Szánj egy kis időt rá, hogy visszatekints erre az adventi lelkigyakorlatra. Fogyasztói társadalomban élve meg van a kockázata, hogy Istenre is megvásárolható árucikként tekintünk. De a kegyelmet nem adják akciósan. Lelkigyakorlatod végén kérd Jézust, segítsen megkapaszkodni azokban az áldásokban, melyekben az együtt töltött idő alatt részesített. Kérd, hogy ne veszítsd őket szem elől a mindennapi élet sürgésében. Ha hasznosnak véled, foglald össze írásban az élményeidet, a felismeréseket, amiket nem szeretnél elfelejteni.
• Gondold át, mire számítottál, mit vártál ettől a lelkigyakorlattól. Kaptál olyasmit, amire nem gondoltál előre?
• Isten melyik igéje érintett meg leginkább?
• Megtapasztaltad, hogy rád néz az Úr, és mosolyog?
• Mi volt nehéz, hol éreztél kihívást, ellenállást?
• Voltak közben megvilágosító pillanatok vagy sötét percek? Mivel kapcsolatban?
• Érezted-e, hogy a lelkigyakorlat alatt valami jó szándék vagy ötlet elmélyül, valószerűbbé válik benned?
• És ami mindennél fontosabb: érezted, hogy a lelkigyakorlat közelebb vitt Jézushoz? Hasonlóbbá váltál hozzá? Az elmélkedések során Jézus megmutatta szeretete mélységét irántad: vállalod, hogy ezentúl mélyebb kapcsolatot, mélyebb barátságot ápolsz vele? Meg tudod mutatni a saját életedben adódó itt és most-okban ennek a szeretetnek a mélységét?
• Az Atya, a Fiú és a Szentlélek hűséges társaid voltak a lelkigyakorlat alatt. Most, a lelkigyakorlat végén szánj rá néhány pillanatot dicsőítésükre mindazért, amit kaptál tőlük.

Dicsőség az Atyának
és a Fiúnak
és a Szentléleknek.
Miképpen kezdetben,
most
és mindenkor
és mindörökkön örökké.
Ámen

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése