2013. december 24., kedd

Lélekerősítő levelek 138

Lát téged épp ott, ahol vagy
Glynnis Whitwer

„Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek.” Lk 2,8-9

Érdekes, hogy kik értesültek először Jézus születésének örömhíréről a Biblia szerint. Nem királyok voltak. Még csak nem is vallási vezetők. Nem egy dúsgazdag ember. Nem olyan valakik, akikre bármilyen figyelem vagy érdeklődés irányult volna. Nem. Pásztorok voltak. Koszos, büdös pásztorok.
Azt is érdemes megfigyelni, hogy a hír nem nappal érkezett. Nem trombitaszó jelezte a templom lépcsőjéről sok száz embernek, akik áldozatbemutatásra jöttek. Nem is a vásárban dobolták ki az ott nyüzsgő tömegnek. Éjjel történt, csendes elszigeteltségben.
A legelőkön nem szoktak fontos emberek járni. Főleg nem éjjel. Akkor éjjel is csak alvó juhok és bárányok, fáradtan nyugvó pásztorok voltak a legelőn. Csak ők. Távol a világ zajától. Kemény munkában elgyötört kemény emberek.
Minden lehetséges hely, idő és emberek közül, Isten itt, ezen az éjszakai órán, ezeknek az embereknek adta hírül Fia születését.
Ahogy Lukácsnál olvassuk: „Pásztorok tanyáztak a vidéken, kint a szabad ég alatt, és éjnek idején őrizték nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala, és beragyogta őket az Úr dicsősége. Nagyon megijedtek.” Isten látta a pásztorokat ott, ahol voltak akkor éjjel. Látta a munkájukat, látta őket, magukat. Volt számukra egy reményüzenete, amire nagyon nagy szükségük volt.
Egy üzenet, amit nekem is sokszor kell hallanom. Tudnom kell, hogy Isten lát engem a sötétben. Amikor egyedül érzem magam. Amikor reményre szomjazom. Fiatal anyaként sok-sok éjjelen, karomon egy síró csecsemővel, amikor azon ábrándozom, vajon visszatér-e valaha is az élet a normális kerékvágásba. Vajon lesz még olyan, hogy végigalszom az éjszakát, és lesz-e még rajtam pecsétmentes ruha, fogok-e még valaha felnőtt módon beszélgetni?
Vagy mikor késő éjszakáig dolgozom, aggódom az anyagiak miatt, töprengek, mikor és honnan jöhet segítség. Lát Isten robotolás közben? Lát küzdelmeimben, vagy amikor nagyon elfáradok?
A pásztoroknál tett látogatás azt üzeni nekünk, hogy Isten lát, ahogy dolgozunk keményen, és lát a hosszú éjszakákon is. Ő nem alszik. Nem azokat választja, akik hatalmon vannak. Nem hagy magunkra. És van reményüzenete mindannyiunk számára.

Látlak, ahogy ringatod gyermekedet hajnali kettőkor, félve, hogy már nem tudsz visszaaludni.
Látlak, mikor késő éjjelig tanulsz, mialatt kortársaid buliznak valahol.
Látlak, ahogy idegesen jársz fel-alá, várva, hogy kamasz gyermeked hazaérjen.
Látlak, mialatt túlórázol, hogy ki tudjatok fizetni még egy számlát.
Látlak, ahogy ledőlsz a díványra, s attól rettegsz, hogy házasságod már nem menthető meg.
Látlak a barátnőd mellett ülve, miközben elmondja, hogy élete legszörnyűbb hírét kapta aznap.


Neked is szól. A hír, amit az angyal a pásztoroknak vitt, a tied is.
Halljátok ti is, te aggódó anyuka, vizsgára készülő diák, gyötrődő feleség– „nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek”(Lk 2,10). „Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr” (Lk 2,11), neked, te kimerült anyuka, szorongó testvér, hűséges barát…
Nem tévedésből küldte Isten angyalait akkor éjjel a sötét mezőre, az alázatos pásztorokhoz. Azoknak küldte az örömhírt, akiknek nagyon nagy szükségük volt rá.
Ma is, a te sötétségedben, fáradtságodban, elszigeteltségedben, Isten lát téged, és ugyanazt az üzenetet küldi neked. Megszületett a TE Megváltód.

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy törődsz azokkal, akik egyedül vannak, akikről megfeledkeztek, akik elgyötörtek. Bevallom, én is szoktam így érezni magam. Köszönöm, hogy ismered szükségeimet, és elküldted Jézust, hogy mindezt kielégítse. Az Ő nevében, Ámen.

Glynnis Whitwer: He Sees You Right Where You Are
Encouragement for today, 2013.12.17.
www.proverbs31.org


Az ajándékozás készsége
Amy Carroll

„Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. Így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet.” 1Tim 6,18-19

A karácsonyi készülődés ideje volt. Felállítottam az új műfenyőnket, s azon töprengtem, mi legyen a régivel. Még szép volt, használható, s úgy gondoltuk, ahelyett, hogy egy szervezetnek adnánk, személyesebbé tesszük az ajándékozást, és egy család felé mutatjuk ki általa szeretetünket.
Szerettük volna megfogadni az első Timóteus levél tanácsát: „Tegyenek jót, gazdagodjanak jótettekben, szívesen és együttérzéssel adakozzanak. Így biztos alapot gyűjthetnek a jövőre, és elnyerik az igazi életet.”
Legközelebb, mikor önkéntes szolgálatom helyére, az otthoni erőszakot szenvedők menhelyére mentem dolgozni, ötletet kértem a vezetőnktől. „Szeretném elajándékozni a karácsonyfánkat egy olyan anyukának, aki elvégezte a programot, és mostanában költözött új otthonába” – magyaráztam. Kaptam egy nevet és címet, és férjemmel, Barry-vel, eldöntöttük a látogatás időpontját.
A megbeszélt este, mikor találkozni készültünk Robinnal* és gyermekeivel, Tashával* és Nathannal*, várakozással teli lélekkel pakoltunk be a kocsiba. Nem messze az otthonuktól megálltunk, leszedtük a fát és az égősorokkal teli táskákat, s odavonszoltuk őket a bejárathoz. Mielőtt kopogtatni tudtunk volna, az ajtó kitárult, s két izgatott kisgyerek csillogó tekintete tapadt ránk. „Nem számítottam ekkora fára!”- kiáltotta Robin. Azt hittem, egy kis műfenyő lesz az asztalon.
Tasha és Nathan szó szerint táncot lejtett a szobában, mialatt Barry felállította a fát, majd megmutatta nekik, hogyan kell felrakni az égőket. Míg ők a fát díszítették, Robin az álmairól mesélt, gyermekei és saját biztonságos jövőjének reményéről.
Hazafelé menet arról beszélgettünk a férjemmel, mekkora igazság van a mondásban, hogy jobb adni, mint kapni. Isten képe villan meg rajtunk ilyenkor. Olyan Atya teremtett minket, aki örömét leli benne, ha adhat gyermekeinek.
Akkor este nem csak annyi történt, hogy odaadtuk valakinek a régi karácsonyfánkat és az égőket. Barátságban, nevetésben, örömben töltöttünk velük néhány órát. Odaajándékoztuk az időnket is. Azt a szeretetet nyújtottuk ismeretlen emberek felé, amit csak Jézustól kaphatunk.
Karácsony az az időszak, amikor megszoktuk, hogy adjunk, hogy jót tegyünk, de én egész évben utánozni szeretném Isten ajándékozó jóságát. Először is figyelem, Ő hogyan ad. A természetéhez tartozik az adás képessége, és arra szólít, hogy mi is osszuk meg másokkal, amink van. Hogyan ad Isten?
Szeretettel (2Móz 34,6).
Ingyen (Jak 1,17).
Gazdagon (Zsolt 132,15).
Bölcsen (Róm 16,27).
Tennivalóid intézése közben figyelj, hátha meglátod, kinek ajándékozhatsz egy jó szót vagy egy csésze kávét. Mialatt készülsz a karácsonyra, gondolkozz, nincs-e valaki, akinek az otthonát valamivel ünnepibbé teheted. Mikor megállsz a napi rohanásban, gondolj valakire, akit megajándékozhatsz egy imával vagy biztatással. Fejlesszük ki magunkban az ajándékozás készségét, adjunk Atyánk módjára, és vigyünk örömöt mások életébe.

Jó Istenem! Te vagy a példa, hogyan kell jó ajándékozónak lennem. Add szeretetedet, hogy nagylelkű lehessek, áldás mások életében. Segíts, hogy figyeljek arra, akinek adok, meggondoltan ajándékozzak, hogy valóban áldás lehessen az ajándékom. Jézus drága nevében kérem, Ámen.

*A neveket természetesen megváltoztattam

Amy Carroll: The Giving Gift
Encouragement for today, 2013.12.16.
www.proverbs31.org


A legkeresettebb válasz
Lysa TerKeurst

„Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” ApCsel 4,12

Fiatal lánykoromban volt egy elképzelésem arról, mit kell elérnem, hogy jó életem legyen.
Jó tanulmányok. Jó állás. Jó férj. Jó gyerekek. Jó ház. Jó virágoskert a ház előtt. És egy jó kisbusz a feljárón.
Így az élet is jó lenne.
Úgy alakult, hogy mindezt megszereztem. Hálás voltam érte. Odavagyok a családomért. A kisbusz nem az igazi, de mikor a volánnál ülök, hivatalosan is anyukának érzem magam. Tehát végül ez is megfelelő.
Valahol a lelkemben mégis ott volt egy üresség. Valami még kellett. Valami hiányzott.
Úgy gondoltam, hozzá kell fognom valamihez. Amihez értek, ami örömöt okoz. Bizonyos szinten valóban kielégítettek az új foglalatosságok, de ezek is kevésnek bizonyultak, mikor leértem lelkemben arra a helyre, ami üresen kongott.
Az üresség súlyos teher. Gyötrő fájdalommal jár az az érthetetlen állapot, mikor érzed a hiányt, és fogalmad sincs, hogyan, mivel tölthetnéd ki. Az állandó keresés hiábavaló, és néha megrázó a sikertelenség.
Újra meg újra próbálkozol, úgy érzed, a megoldás ott van a sarkon túl, befordulsz, és mégsincs ott. Szíveden repedés támad, ami egyre tágul, és kiereszti minden tartalékodat, száraz, kiaszott terepet hagyva maga után.
Már semminek sem tudsz örülni, minden idegesít. Azok is, akiket szeretsz. Talán főleg ők.
Arcodra kiül egy műmosoly, és teszed egyik lépést a másik után. Még néha megállsz a következő sarok előtt, és bekukkantasz, hátha ott van mégis. Pedig már tudhatnád, hogy nincs. Minden ilyen felismerés szorosabbra vonja a hurkot reménységed nyakán.
Szomorú, de nagyon sok nő él ebben az állapotban.
Ismerem, mert átéltem én is. Küszködtem vele én is.
És sejtem, hogy te, vagy valaki, akit szeretsz, ezen a karácsonyon is ezt éli meg. Nagyon durva, mikor körülötted a világ az örömről visít, te pedig mindent érzel, csak örömöt nem.
Olyan büdössé válik az egész.
Nem állítom, hogy azonnal ujjongani fogsz, ha ezt a levelet elolvasod. De átnyújtok egy szófüzért, ami sok mindenre választ ad. Biztos, szilárd, igaz választ, tele az újra felfedezett remény lélegzetelállító csodájával.
„Nincs szabadulás senki másban. Mert nem adatott más név az ég alatt az embereknek, amelyben megszabadulhatnának.” ApCsel 4,12 alapján.
Nincs az a jó terv, ami megoldást jelenthetne.
Még egy jó férj, jó gyerekek, egy jó barát is csapnivaló Isten.
Semmilyen diploma, állás, ház nem tud megszabadítani.
És semmi más sem.
Csak Jézus.
És nem csak arról beszélek, hogy vallásosnak tartjuk magunkat. A szabályok követése vagy Jézus követése két különböző dolog.
A vallás előírásainak betartása sosem fog kielégíteni. Csak ha mélyen meghajlunk, ha teljes önátadásban megnyitjuk szívünket, és azt mondjuk: „Te, Jézus. Csakis Te. Nincs más. Sem ember, sem siker, sem vagyontárgy nem tudja kitölteni lelkem mélyén azt a helyet, amely Téged formáz.”
Ez a karácsonyi imádságom. Bár nagyon régen megszabadultam már, szeretném újraélni a „senki más” bizonyosságát.
És igaznak megélni.
Mert az. Igaz.

Jézusom, Csak Te tudod megmenteni és megtölteni a lelkemet, s megadni neki azt, amire vágyik. Kérlek, figyelmeztess, hogy húzódjam közelebb Hozzád, s higgyek ígéretedben, hogy Te is közelebb húzódsz hozzám, ha ezt teszem. Ámen.

Lysa TerKeurst: The Most Searched for Answer
Encouragement for today, 2013.12.19.
www.proverbs31.org

Még Máriának is szüksége volt egy barátnőre
Sharon Jaynes

„Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Lk 1,38

Kért már Isten olyasmire, amit nem értettél? Olyasmire, ami lehetetlennek látszott? El tudod képzelni, mit érezhetett Mária, Jézus édesanyja, mikor Gábriel közölte vele közelgő terhességét?
A mennyei döntés földi dilemmát okozott. Egy házasság előtti terhesség következménye az lehetett volna, hogy szülei kitagadják, a vőlegénye elhagyja, vádlói halálra kövezik. Máriának meg kellett tudnia, hogy hivatást kapott. Isten egy angyallal üzent neki, és hogy bizonyosságot nyerjen, elküldte Erzsébethez.
Mikor Isten meghívta Mózest, hogy vezesse ki a népet az egyiptomi fogságból, Mózes próbálta meggyőzni az Urat, hogy keressen mást erre a feladatra (Kiv 4,13). Mikor Isten meghívta Gedeont, hogy vezesse harcba az izraelitákat, Gedeon bizonytalankodott, és jelet kért az Úrtól (Bír 6,17). Mikor Isten meghívta Jeremiást, hogy ő legyen a következő nagy próféta, Jeremiás vitába szállt vele, mert túl fiatalnak tartotta magát a feladatra (Jer 1,6). Mikor Isten meghívta Jónást, hogy szólítsa fel bűnbánatra Ninivé lakóit, ő felkapott a legközelebbi hajóra, és elhagyta a várost (Jón 1,3). Ám mikor Isten meghívta Máriát, hogy hordja ki méhében a Fiát, Mária szép méltósággal elfogadta a megbízást.
„Az Úr szolgálója vagyok, felelte. Történjék velem úgy, ahogy mondod.”
A „szolgáló”-nak megfelelő görög szó az eredeti szövegben a doule. Átvitt értelemben azt jelenti, hogy „valaki, aki akaratát teljesen aláveti a másiknak, anélkül, hogy saját érdekeivel törődne”. Az Ószövetségben azokra a felszabadított rabszolgákra alkalmazzák a szót, akik szabad akaratukból az uruk szolgálatában maradtak halálukig. Az Újszövetségben átvitt értelemben a bűn szolgaságából megszabadított keresztényt jelenti, aki szabad akaratból marad Ura, Jézus szolgálatában élete végéig.
Nézzük, mi történt ezután:
„Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek” (Lk 1,39-44).
Isten indítására Erzsébet Mária mellé kerül a jelenetben, kézen fogja őt, és kíséri a különleges célhoz vezető úton.
Erzsébet több volt, mint Jézus előfutárának, Keresztelő Jánosnak élő inkubátora. Prófétaasszony volt, akit Isten kiválasztott a mentor szerepre Fia édesanyja mellé. Hihetetlen, ahogy Erzsébet felfogja azonnal a helyzetet! Mikor Mária életének későbbi fontos szereplői még semmiről se tudnak, ő rögtön megérti, hogy Mária a Messiást hordja a szíve alatt.
Hogy lehet ez? Igazán egyszerű a válasz. Nem azért, mert Erzsébetnek különleges adottságai voltak. Azért történt, mert a Szentlélek megvilágosító ereje megmutatta neki az igazságot. És ez így történik veled és velem is. Akkor érthetünk meg valami spirituális igazságot, ha a Szentlélek megnyitja rá a szemünket.
Hát nem csodálatos, hogy Isten a nőket kapcsolatra teremtette? Isten tudta, hogy Máriának szüksége lesz egy barátnőre. Isten mindig velünk van, de olykor hasonlóan gondolkodó barátnőket állít mellénk, hogy együtt menjünk az úton.

Uram, köszönöm a barátnőimet. Annyira hálás vagyok Neked, hogy nem arra hívsz, hogy egyedül járjuk végig az utunkat, hanem barátnőket adsz mellénk. Mutasd meg, Uram, ha valakinek ma egy ölelésre, egy biztató szóra, egy segítő kézre van szüksége. Add, hogy olyan könnyen és szabadon bánjak a dicsérő szavakkal, mint Erzsébet.
Jézus nevében.
Ámen

Sharon Jaynes: Even Mary Needed a Friend
Today’s Truth, 2013. dec. 23.
www.crosswalk.com/devotionals/girlfriends


Egy fénysugár a sötétben
Samantha Evilsizer

„Mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek.”Lk 2, 30-32

„Ne szálljon ki egyedül a kocsiból. Dudáljon egyet, mikor ideér, és kijövök.”
Ahogy közeledtem a sötétedő utcán, elgondolkoztam a 13 éves kissrác bölcsességén, aki ezt a tanácsot adta. Talán jó lett volna egy másik ifjúsági vezetővel együtt jönni. A dudálás vajon nem fogja felkelteni a drogdílerek érdeklődését, épp azokét, akiktől Jake óvni akart?
Végülis nem kaptam választ a kérdésemre. Ahogy közeledtem a házhoz, hunyorogva próbáltam kivenni a körvonalakat az alkonyi fényben. Jake alakja rajzolódott ki a sötét ég előtt, ahogy épp a levegőbe rúg egy labdát.
Letekertem az ablakot, karácsonyi dallamok áradtak a szabadba. Énekek a kis Jézus születéséről, Isten dicsőségéről a magasságban. Sorok, melyek az elérkezett szabadulásról szóltak – nekem, Jake-nek, a szomszédságnak, az egész világnak.
„Helló. Na mizu?” Ügyetlen kérdés, ismerve a körülményeket. Pár hónapja még börtönben volt az apja. Múlthéten meg túladagolta magát. Három nappal ezelőtt került a koporsóba.
Jake segített behurcolni a pizzát, amit a családnak hoztam. A heverőkön rokon nénik és bácsik ültek, a székek megrakva unokatesókkal, akik közül néhányan még valami ülőalkalmatosság után kutattak. Norma, Jake anyja, és még néhányan az asztal körül ültek. Sokan messziről jöttek: nagy távolságból érkezett, békességre vágyó, fáradt utazók. Az éhségüket lehet, hogy csillapítani fogja a pizza, de a fájdalmukat aligha. Nem fognak megvigasztalódni, míg rá nem lelnek arra, amit keresnek: egy fénysugárra szenvedésük sötétjében.
Komor emlékű nap – a televízió vibráló fénye a nappaliban – Norma kijelentése, hogy elköltözik az emlékekkel zsúfolt házból – Jake arról beszél, hogy más iskolakerületben fog ezentúl focizni – én meg imádkozom: Uram, kérlek, add, hogy meglássanak Téged.
Volt, amit át tudtam érezni a fájdalmukból. Én is kaptam élelmiszersegélyeket valamikor. Én is szőttem menekülési tervet az emlékek, a szenvedés elől. Én is álmodoztam arról, mi fog majd kiszabadítani a fájdalmas emlékek közül.
Talán neked is voltak ilyen álmaid. Gyötrődve kerested a felcsillanó fénysugarat a sötétben. Élt egy ember, aki beszámolhatott mérhetetlen boldogságáról, hogy elérkezett hozzá a várva-várt segítség.
Olvassunk bele Simeon bámulatos történetébe Lukács evangéliumában: „Íme, volt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember. Várta Izrael vigaszát, és a Szentlélek volt rajta. Kinyilatkoztatást kapott a Szentlélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézust bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta az Istent ezekkel a szavakkal: „Most bocsásd el, Uram, szolgádat, szavaid szerint békében, mert látta szemem üdvösségedet, melyet minden nép színe előtt készítettél, világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül népednek, Izraelnek” (Lk 2,25-32).
Simeon tudta, hogy a valódi segítség, a valódi szabadulás nem jöhet semmi mástól, csak Jézus Krisztustól.
Akkor ott, Jake-ék nappalijában állva én is tudtam. Mindegy, mennyi étel jut nekik, elköltöznek-e vagy sem, új iskolába megy Jake, vagy nem, Krisztus reménysége nélkül mindig valami másra fognak vágyni, más fényben fognak reménykedni, a teljesülés öröme nélkül. És ez igaz rám is, rád is. Simeon szenvedélye különleges volt: csak láthassa meg saját szemével a gyermek Krisztust, Isten megnyilvánuló dicsőségét! Tudta, hogy Jézus születésével elérkezett a szabadulás mindenkinek, aki hisz Benne, és abban, amit elért kereszthalálával. Élete megvilágítja Isten szeretetét a kétségbeesett világ iránt. Nekünk, akik hisszük, hogy Ő Isten Fia és a mi feltámadt Megváltónk, reményünk van az Istennel töltendő örök életre és békességre, meg örömre itt a földön. Most, mikor Jézus földre jövetelét ünnepeljük, fordítsuk figyelmünket valóban Őreá. Ő a mi reménységünk kétségbeejtő helyzetekben. Örömteli fény, mely a legsötétebb körülmények között is világosságot jelent.

Jézus, egyedül Te vagy a remény, melyre a világnak szüksége van. Köszönöm, hogy a mennyből a földre jöttél, Királyból szolgává, Istenből csecsemővé lettél. Adj simeoni szenvedélyt, hogy megláthassalak, Ámen.

Samantha Evilsizer: A Light in the Dark
Encouragement for today, 2013.12.25.
www.proverbs31.org


Köd vesz körül?
Mary Southerland

„A mostani pillanatnyi könnyű szenvedés ugyanis a mennyei örök dicsőség túláradó mértékét szerzi meg nekünk. Csak ne a láthatóra, hanem a láthatatlanra fordítsuk figyelmünket. Mert a látható mulandó, a láthatatlan azonban örök.” 2 Kor 4,17-18

Hogy kiszabaduljunk Dél-Florida brutális nyári hőségéből, elindult a család a gyönyörűséges észak-karolinai hegyek felé. Addig pancsoltunk a jéghideg hegyi patakokban, mígnem kezünk-lábunk fehérre gémberedett. Igyekeztünk minél több időt a szabadban tölteni, magunkba szívni a hűvös, kristálytiszta hegyi levegőt. A Kék Gerinc autóút volt az egyik kedvencünk, el is határoztuk, hogy másnap felfedezünk rajta néhány túra útvonalat, piknikezünk, majd meglátogatjuk Carl Sandburg csodálatos, történelmi, koloniális stílusú emlékházát.
Reggel arra ébredtünk, hogy az előző napi ragyogást csöpögő szitálás, sűrű köd váltotta fel. Nem hagyhattuk, hogy egy kis eső és köd megváltoztassa eredeti terveinket. Sokszor vakációztunk már Észak-Karolinában, tudtuk, hogy a köd gyakori vendég, még nyáron is. Bepakoltunk a kisbuszba, és irány a hegy.
Ahogy közeledtünk a Sandburg házhoz, a köd egyre vastagabb lett. Mire odaértünk, olyan sűrű volt, hogy alig tudtuk kivenni a letérőt az ajándékbolthoz, ahol jegyet vehettünk a ház és környékének felfedezéséhez. Elhatároztuk, hogy inkább visszajövünk máskor, de ha már úgyis ott voltunk, hát bemegyünk körülnézni az ajándékboltba.
Az üzlet tulajdonosa kedvesen fogadott, megkérdezte, veszünk-e jegyet a csoportos látogatáshoz, amihez vezetés jár, és kb. egy óra múlva kezdődik. Megrökönyödve kérdeztem. „Viccel? Látta mi van odakinn?” A tulajdonos mosolyogva válaszolt: „A ködre gondol? Az feloszlik addigra. Hány jegyet parancsol?” Utálom, mikor rám akarnak tukmálni valamit, legyenek bármilyen kedvesek és aranyosak – na meg talán rövidlátók. „Inkább várunk még, hogy lássuk, tényleg eloszlik-e a köd” – mondtam, és meg voltam győződve, hogy ez a homály, amilyen sűrű, még napokig fog tartani.
A boltban való nézelődés közben, észre sem vettem, hogy múlik az idő, csak a tulajdonos felszólítása térített magamhoz: „Negyedóra múlva indul a vezetés, most még lehet jegyet venni rá.” Odamentem az ajtóhoz, és mit látok: a köd valóban oszlani kezdett, néhol már az ég is látszott. Nem akartam hinni a szememnek! Egy- két perc, és a nap is kisütött, mintha a köd nem is létezett volna.

Néha úgy érezzük, a kételkedés köde, a félelem sötétje sosem oszlik el az életünkből. Isten ígéreteit felemésztik a nehézségek, amikkel szembesülünk. Legszívesebben káromkodnánk a történések miatt, nemhogy Istent dicsőítsük a krízis közepén. A szenvedés, a fájdalom elnyomják hitünket, megfeledkezünk róla, hogy ez a világ nem az otthonunk, gondjaink csak ideig-óráig tartanak. Emeld fel a fejed, barátnőm. Fordítsd szívedet és tekintetedet Isten felé – Ő ott van veled.
„Tekintetem a hegyek felé emelem: honnan jön segítség számomra? 2A segítség az Úrtól jön, aki az eget és a földet teremtette.” Zsolt 121,1-2

Uram, a segítségedre van szükségem. Belefáradtam, hogy a magam erejéből küzdjek meg a problémáimmal. Segíts, kérlek, hogy szememet rajtad tartsam, mialatt gondjaimmal vesződöm. Juttasd eszembe, hogy a Te erőd több mint elég bármi elviseléséhez. Ha pedig félek, taníts meg, kérlek, bízni Benned. Jézus nevében, Ámen.

Mary Southerland: Fogged In?
Girlfriends in God – December 27, 2013
www.crosswalk.com/devotionals/girlfriends/

2013. december 18., szerda

Lélekerősítő levelek 137

Tanulj meg újra rácsodálkozni
Lysa TerKeurst

„Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Uram, tied a királyi hatalom, s te uralkodsz mindenek felett.” 1Krón 29,11

Néhány éve egy michigani repülőúton az a megtiszteltetés ért, hogy találkozhattam A. J.-vel. Az előttem lévő sorban ült, és nem halogatta üdvözlésemet, ahogy elhelyezkedtem. Nem kellett hozzá sok idő, hogy mindenki tudomást szerezzen róla, mennyire örül A. J. az utazásnak.
Hangosan beszélt, felkiáltásai gyermetegnek tűntek egy korabeli férfihoz képest, beszédhibája miatt nehéz volt érteni, mit mond. Egy dolog viszont egyértelmű volt: szenvedélyesen élvezte a csodálatos dolgokat.
Tapsolt, és ugrált a székén, ahogy emelkedtünk. Tágra nyílt szemmel fordult a mellette ülőhöz, hogy közölje vele: „Mekkorák a felhők!”
Ekkor éreztem a jelzést a szívemben. A gyöngéd piszkálást, hogy tegyem félre feladatorientált önmagamat, aki dolgozni akar, és hangolódjam rá arra, ami körülöttem történik.
Élvezd ezt a percet, Lysa. Vedd őt észre. Vegyél Engem észre.
Így szokta Isten magára vonni a figyelmemet. Olyan feltűnő módon akasztja meg énközpontú gondolataimat, hogy nem tudom nem észrevenni, hogy ez csak Ő lehet. Letérít a bejáratott gondolatösvényekről, s azon kapom magam, hogy egy ismeretlen kalandokat rejtő mezőn ugrándozom.
Isten ott van mindenütt, bárhova nézel. Eszembe ötlött az 1Krón 29,11: „Uram, tied a nagyság, a hatalom, a fönség, a szilárdság és a dicsőség. Hiszen minden a tied a mennyben és a földön. Uram, tied a királyi hatalom, s te uralkodsz mindenek felett.”
A gépen mindenki fáradtnak látszott, fásultan utaztunk.
Kivéve A. J.-t.
Ő meglátta, amit senki más. Egy gyorsan haladó nagy, zárt csőben ülünk, ami elszakadt a földtől, felrepült a felhők közé, és elszállít minket egyik helyről a másikra, sok-sok kilométer távolságra néhány perc alatt. Néhány perc! Nem napok, hetek, hónapok alatt. Vajon mit szólnának ehhez a csodálatos dologhoz a párszáz évvel ezelőtt élt emberek?
Mi meg csak ülünk unottan. Még a felhőkre se pillantottunk ki. Lekötötte figyelmünket az épp aktuális tennivaló.
Elveszítettük a nagyszerűre való rácsodálkozás képességét. Nem értékeljük, hogy megláthatunk valamit Istenből és az Ő gondoskodásából, mert elvon ettől a figyelmünket állandóan igénylő világ.
De engem nem az érdekel, amit a világ fontosnak tart. Engem az érdekel, amire Isten akarja irányítani a figyelmemet. Az érdekel, hogy gyermekké válva tudjam csodálni mindazt, amiben Őt láthatom meg.
Landoláskor A. J. lelkesedése új irányt vett. Tapsolva, ugrándozva törtetett előre az emberek között a folyosón. Mikor megpillantotta édesanyját a kifutó végén, még harsányabban mint addig, adta mindenki tudtára, hogy ott az anyukája! Az ott az ő anyukája! Ott van!!
Édesanyja zavartan elpirult, de gyöngéd, meleg tekintettel várta a fiát. Mutatóujját csendesen az ajkára tette, jelezve neki, hogy talán kicsit halkabban kéne.
Mikor melléjük értem, éreztem, hogy összeszorul a torkom, és könnyek gyűlnek a szemembe, megérintettem az asszony vállát, és csak ennyit mondtam: „Csodálatos fia van.”
De jó lenne a mindennapokban rácsodálkozni a nagyszerű dolgokra! Ma is.

Uram, dicsőítelek csodálatos voltodért, amit környezetünkben felfedezhetünk. Adj nekem gyermeki alázatot, hogy Téged kövesselek, és ne a világgal foglalkozzam. Jézus nevében, Ámen.

Lysa TerKeurst: Embrace the Magnificent
Encouragement for today, 2013.12.05.
www.proverbs31.org


Nem akarom elszalasztani ezt a percet
Glynnis Whitwer

„Nem tévednek el, akik gonoszságot forralnak? A szeretet és a hűség a jóra törekvőké!” Péld 14,22

Szoktál ábrándozni az előtted álló különleges alkalmakon, ünnepnapokon?
Velem főleg akkor esik meg, mikor a Pinteresten csodás képek kerülnek a szemem elé ételekről, kézműves alkotásokról, díszekről, ajándékokról. Rá fogom szánni az időt, hogy különlegessé, emlékezetessé tegyem azt a napot néhány apró ötlettel - álmodozom. Aztán visszatérek a valóságba, és zsúfolásig telt mindennapjaim eloszlatják az álmokat.
Bizony sok különleges nap múlt el úgy, hogy visszanézve sajnálom, miért nem álltam meg, miért nem élveztem ki jobban. Hány alkalmat szalasztottam el, amikor jót tehettem volna, örömöt okozhattam volna!
Egyre inkább azt érzem, hogy Isten szeretné, ha jobban odafigyelnék napjaim kihasználására. Talán, mert annyi homályos év van mögöttem. Ránézek a gyermekeimre – túl gyorsan nőttek fel, nem is emlékszem, hogyan. A szüleim túl gyorsan öregedtek meg, a barátok túl gyorsan költöztek el. Egyre gyakrabban érzem, hogy meg kellene állni, s magamba szívni a mai nap szentségét, amivel Isten megajándékozott.
Emlékezz erre a percre – súgja a szívem. Őrizd meg az érzés emlékét. Annyiszor vágyom rá visszatekintve, hogy bár jobban jelen lettem volna. Bár gyakrabban megálltam volna a rohanásban. Bár többször kifejeztem volna valamivel, hogy „számítasz nekem”.
Nem az ünnepi ragyogásra gondolok. Nem a nagy bevásárlásokra. A szerény, csendes percekre, amik megmutatják, mi a fontos nekünk. Az értékeinket. Azt, amitől az vagyunk, aki. A mindennapi percek maradnak meg szeretteink szívében.
Van, aki ezt nagyon jól csinálja. Félreteszik a munkájukat, és kiötlenek valamit, amitől mindenki szeretve érzi magát. Én ehhez nem értek. Szeretem a különleges alkalmakat, de nem tudom spontán megteremteni őket.
A Péld 14,22 valami fontos dologra tanít: „A szeretet és a hűség a jóra törekvőké!” Törekedni kell a jóra, odafigyelni, megtervezni a jót szeretteim életében. Közben fokozottan érezni fogom Isten szeretetét és hűségét. Micsoda ígéret!
Karácsony nagyon alkalmas rá, hogy gyakorlatba is átültessem ezt a tanulságot. Ha nem figyelek oda, különösebb nyom nélkül fog elrobogni mellettem ez a december is. Elvégzek egy csomó dolgot, de inkább kötelességből, nem Krisztus születésének ünnepe, és nem szeretetem kimutatása fog vezetni.
Így hát törekedni fogok, azaz előre tervezek. Nem lesz betonba öntve, amit kitalálok, de készítek egy listát a családom és magam számára fontos tennivalókról.
Például a férjem már régóta szeretne készíteni egy különleges reggelit, egy speciális holland kolbászt, amilyet az édesapja csinált régen. Nekem az esne jól, ha közösen adventeznénk, felolvasnék elmélkedéseket a karácsony igazi jelentőségéről. Terveim közt szerepelnek még családi programok, de a mások felé fordulás is. Spirálfüzetembe feljegyzem ezeket, de bekerülnek a bevásárló listák is, időpontokat rendelek az események mellé, felírom, kiket és mikor hívok fel. Igaz, időbe telik a tervezés, de tudom, hogy ha odafigyelek a tervezésre, akkor sikerül meg is valósítanom, amit elterveztem.
Ebben a hónapban tehát időt szakítok rá, hogy felvázoljam a legfontosabb tennivalókat: Istenhez fordulás és ajándékának megköszönése, szeretteimmel töltött idő, Isten áldásainak megosztása másokkal. Január elején újra tervet készítek.

Mennyei Atyám, Te megmutatod nekünk, milyen a tudatos szeretet. Elküldted Jézust a földre, és örök életet terveztél nekem is Veled. Segíts, hogy én is tudatosan élhessem meg a szeretetemet a hozzám tartozókkal. Jézus nevében, Ámen.

Glynnis Whitwer: I Don’t Want to Miss This Moment
Encouragement for today, 2013.12.09.
www.proverbs31.org


Feltételezéseink ereje
Wendy Pope

„Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.” 2Tim 1,7

Egész életemben küzdöttem a feltételezésekkel. Hátsó szándékot gyanítottam barátok, ismerősök megnyilvánulásai mögött, biztos voltam benne, hogy ellenem fordultak. Meg akarván előzni a szenvedést, inkább kihátráltam a kapcsolatokból valós indok nélkül.
Ismerős?
A barátnőd nem ült melléd egy rendezvényen, ahogy szokott, biztos megsértődött valamiért, ezért hát kerülöd hetekig. Egy másik barátnődet meghívják olyan találkozókra, ahova téged nem, biztos távolodtok egymástól, inkább te sem keresed. A testvéred nem válaszolt az sms-edre, az üzenetedre, biztos lett egy barátnője, aki fontosabb neki, akivel megoszthatja búját-baját, nem akarod zavarni, nem hívod többé.
Ha valakinek megváltozik a viselkedése, könnyen levonjuk a következtetést, hogy megsértődött, nem törődik már velünk, vagy túlságosan elfoglalt. Düh és szomorúság költözik a szívünkbe, önvédelemből nem keressük a kapcsolatot.
Az előfeltevések veszélyesek: tönkre tudják tenni a kapcsolatokat.
Mielőtt észrevennénk, feltevésünk számunkra igazsággá válik minden alap nélkül. Félreértelmezésünkből téves érzelmek születnek, és reakcióink is hibásak lesznek. Az eredmény: tönkrement kapcsolatok.
Isten nem akarja, hogy az előfeltevések pusztító hatalma alatt éljünk. „Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk” – olvassuk a 2Tim 1,7-ben. A mondat végéből kiderül, hogy Isten képessé tett a józan gondolkodásra.
Krisztus által kiegyensúlyozott lelket kaptunk, mely összefüggéseiben tudja szemlélni a dolgokat. Józan elménk erősebb az érzelmeinknél, de lassabban jut szóhoz, időt kell hagynunk, hogy gondolataink utolérjék érzelmeinket. Álljunk meg, gondoljuk végig, milyen következtetéseket vontunk le.
Amikor egy ronda feltételezés felüti a fejét, ne hagyjuk, hogy eluralkodjon rajtunk, még előtte vessük össze feltevésünket az illető jellemével, azzal, amilyennek megismertük. Ha viselkedése nem illik bele eddigi tapasztalatainkba, akkor fel kell tennünk néhány kérdést: Vajon nincs valami baja? Nem bántottam meg valamivel? Hogyan imádkozhatom érte? Igyekszem-e a legjobbat hinni felőle, mielőtt a rosszat feltételezném?
Ne engedjünk az előfeltevésnek. Kár kockára tenni miatta a kapcsolatainkat.
Megelőzhetjük az elhidegülést, elcsitíthatjuk gyanakvásunkat, ha odafigyelünk gondolatainkra. Isten megáldott a józanság lelkével, adjuk meg magunkat az igazságnak, ne hagyjuk, hogy képzelgéseink zabolátlanul rohangáljanak.
Állj meg tehát, mielőtt gyanakvás miatt tönkremegy egy kapcsolatod. Higgadj le, és gondold át, milyennek ismered barátnődet. Imádkozz érte, és találj módot rá, hogy tegyél egy lépést felé. Lehet, ő is épp feltételezéseivel küzd, és segíthetnél neki a tisztánlátásban.

Köszönöm, Uram, hogy hatalmat adsz a feltételezések fölött. Ígérem, hogy a legjobbat fogom gondolni mindenkiről, mielőtt rosszat tételeznék fel, és nem engedem, hogy megbízhatatlan érzelmeim alapján vonjak le következtetéseket. Jézus nevében, Ámen.

Wendy Pope: The Power of Assumptions
Encouragement for today, 2013.12.06.
www.proverbs31.org


Reményhordozás
Nicki Koziarz

„Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: „Királlyá lett a te Istened.” Iz 52,7

Két kenyai lelkipásztorral álltam a mezőn hosszú vándorlás után.
Öt napon át jártunk kunyhóról kunyhóra Jézus életet adó üzenetét hordozva. Imádkoztunk, meghallgattuk őket, és én sírtam a hihetetlen nyomor láttán.
A rövid együtt töltött idő alatt ezek a lelkipásztorok új értelmet adtak a bátorság szónak számomra, a szenvedélynek, mellyel az Úr üzenetét hordozzák. Előfordul, hogy 30 mérföldet gyalogolnak, hogy egyetlen családdal megosszák Jézus örömhírét.
Én meg 30 métert sem teszek meg, hogy köszönjek szomszédomnak, akinek ugyanakkora szüksége lenne Istenre.
Igen, ezek az emberek az Izaiás 52,7 élő példái: „Milyen szép a hegyeken annak a lába, aki jó hírt hoz; aki békét hirdet, örömhírt hoz, és kikiáltja a szabadulást. Aki azt mondja Sionnak: ’Uralkodik a te Istened’.”
A bibliai kommentárok szerint az itt említett hírvivő örömhírt vitt a régóta fogságban élő zsidóknak. Már messziről látni lehetett, ahogy a dombokon fut feléjük. Csodálatos öröm és remény hírét hozta: szabadok lettek! Megszabadultak a kötelékektől, megszabadultak a kétségbeeséstől.
Van egy másik üzenet is, amit ez a hírvivő hordozott minden embernek, a régieknek éppúgy, mint a maiaknak: a közelgő Messiásnak, Jézusnak az örömhírét. Az ő születésének, halálának és feltámadásának örömhírét. A reményt, mely kisgyermekként jött a világra, férfiként halt meg, és örökéletet biztosító Megváltóként támadt fel. Ugyanazt a hírt, amit a két lelkipásztor hordozott Kenya poros útjain kunyhóról kunyhóra.
Hazatértem után még napokig lefoglalta gondolataimat a két lelkipásztor szenvedélyes munkája. Ez hívta életre meggyőződésemet, hogy Isten Igéjének hirdetése a hivatásom – nem csak más országok népe felé, hanem a körülöttem élőknek.
Sokat tanultam kenyai barátaimtól. Lehet, hogy nem gyalogolok mérföldeken át, de el tudok jutni a város túloldalára a hajléktalanokhoz. Át tudok menni az út másik oldalán lakó ismerőshöz, hogy elmondjam neki, Jézus ki tudja szabadítani az aggódás fogságából. És közvetíteni tudom a békességet, amire annyira vágynak az emberek.
Hetek, hónapok, majd évek múltak el kenyai kirándulásom óta, de velem maradt a mérföldeken át gyalogló lelkipásztorok emléke, akik meg akarják osztani másokkal az Úr jó hírét. Ez az emlék sarkall továbbra is, hogy kimozduljak megszokott életrendemből, és legyek örömhírt hordozó, ahogy az Izaiás 52,7 írja.
Velem tartasz?

Az élet nehéz, de Te jó vagy, Uram. Gyújtsd meg lelkemben a szenvedély lángját, mellyel hirdetni tudom környezetemben békességed és megváltásod örömhírét. Ámen.

Nicki Koziarz: Bringing Hope
Encouragement for today, 2013.12.10.
www.proverbs31.org


A karácsonyi ajándék
Renee Swope

„Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Immánuelnek nevezi el.” Iz 7,14

Gondolataimban a tökéletes karácsony előkészítése kavargott. Szinte mindenki eljön hozzánk valamikor karácsony és újév között az én családomból és JJ családjából. Még sosem láttuk vendégül őket karácsonyi ebédre, ezért izgatott örömmel vártam az eseményt.
Mégis, a nagy készülődésben valahogy összekuszálódott a lelkem a karácsonyi égők és az irreális elvárások között, s alig vártam, hogy elmenjenek a vendégek.
Akkor kezdődött, mikor a férjem és a fiaim színes, villogó égőket akartak a karácsonyfára tenni. Mi nem rakunk színes égőket a karácsonyfára. Én fehér fénnyel szoktam díszíteni a fát – közöltem velük.
Ám JJ úgy döntött, hogy ebben az évben a család határozza meg a karácsonyi dekorálás mikéntjét. Ki ez az ember, és miért nem beszélt ezekről a jegyesoktatáson? – kérdeztem magamtól.
Belső fékem kezdett túlfeszülni. Ne merd áthúzni az én fehér fényes, békességet sugárzó, tökéletes karácsonyi otthonról alkotott elképzelésemet!
Évek óta álmodoztam erről a napról, s tökéletes otthont, tökéletes menüt, tökéletes asztaldíszeket szerettem volna. Ez a reményem szertefoszlott a vendégek érkezése előtti napon, mikor nem találtam már karácsonyi, ünnepi szalvétákat, és rájöttem, hogy nincs akkora tálam, amelyben egy pulyka egészben meg tud sülni.
Eljött a karácsony, a házam tele volt vendégekkel, de a szívem üresen borzongott. Mialatt a nappaliban összeszedegettem a fölösleges csomagolópapírokat, azon töprengtem, miért nem teljesülhetett a tökéletes karácsonyról alkotott álmom. Sok minden a helyén volt pedig: együtt játszó gyermekek, a díványon karácsonyi dallamokra szunyókáló nagyszülők, a bejárat mellett hokizó férfiak. Meggyújtottuk az adventi gyertyákat, felállítottuk a betlehemet. Valami mégis hiányzott.
Ki akartam szabadulni a zajból, felmentem a szobámba. Nagyot lélegeztem, s elővettem a Bibliámat, hogy elolvassam a Lukács 2-ből a karácsonyi történetet. Lassan olvastam, hogy minden szó életre keljen, s átéljem azt az első karácsonyi éjszakát, amikor Isten ígérete valóra vált Betlehemben. „… és megszülte elsőszülött fiát. Bepólyálta, és a jászolba fektette” (Lk 2,7).
Behunyt szemmel próbáltam elképzelni Máriát, ahogy bepólyálja a csecsemő Jézust. Óvatosan, nagy gonddal rendezi el a ruha sarkait, mintha egy nagyon értékes ajándékot csomagolna. És akkor rájöttem, mi hiányzik. A nagy sürgésforgásban, hogy előkészítsem a tökéletes karácsonyt, elfelejtettem kibontani a legfontosabbat, az Emmánuel – Velünk az Isten ajándékot.
Fejemet lehajtottam, kezemet, szívemet kitártam Isten jelenlétének. Kértem Jézust, csitítsa el háborgó szívemet. Segítsen, hogy az Ő perspektívájából építsem fel várakozásaimat, és örülni tudjak lent várakozó családomnak. Elég volt egyszerűen egy kis szünetet tartani, felismerni és megköszönni Jézus társaságát, hogy olyan béke szálljon a szívembe, amit sem fehér fényű gyertyák, sem tökéletesre sült pulykák nem tudnak megteremteni.
Végül mégis ez lett a legtökéletesebb karácsony.

Uram, mindegy, mekkora rohanásban zajlik a készülődés, vagy hogy mennyire érzem egyedül magam ezen a karácsonyon, ki akarom bontani jelenléted ajándékát. Segíts, hogy végig lássalak és halljalak a szívem mélyén, és figyeljek oda, ha meg akarod mutatni a Te perspektívádat, és rá akarsz vezetni a Te békességedre. Minden elvárásomat a Te céljaid alapján szeretném felállítani. Jézus nevében, Ámen.

Renee Swope: Unwrapping His Christmas Presence
Encouragement for today, 2013. 12.11.
www.proverbs31.org


Üres tankkal igyekezve
Suzie Eller
„Félelmetes az Isten az ő szent helyén, Izrael Istene, ő ad népének erőt és hatalmat. Áldott legyen az Isten!” Zsolt 68,36

Költözködtünk, dobozokban volt az életünk. Férjem egyik államban végezte a munkáját, én a másikban árultam a házunkat. Megfáztam, éjszakánként aludni sem tudtam a köhögéstől. Olyan fáradt voltam, hogy a szemem alatti karikák is karikások lettek.
Mikor férjem azt indítványozta, hogy tegyük félre a költözést, a házeladást, az utazgatást, és pihenjünk egy kicsit, rögtön sorolni kezdtem az okokat, miért nem tehetjük meg. Hogyan jutnánk dolgaink végére, ha most megpihennénk?
De magyarázkodás közben teljesen figyelmen kívül hagytam mérhetetlen fáradtságom.
Fáradt voltam lelkileg, mert bár meggyőződésünk volt, hogy Isten akaratát teljesítjük, egyik akadály után a másikba botlottam, mire egyiken túljutottam, már ott volt a másik.
Fáradt voltam fizikailag az egy hete tartó náthától.
Fáradt voltam érzelmileg, mert nagyon hiányzott a férjem.
Nem mondhatom, hogy szörnyű helyzetben voltunk. Ennél sokkal keményebb szituációkkal is megküzdöttem régebben. Úgy okoskodtam hát, hogy tessék nagylányként viselkedni, és járatni tovább a motort. Ez lehet kiváló gondolkodás egy gép esetében, de én bizony emberből vagyok, és kimerültek a raktáraim.
Isten tudta. A férjem tudta. Ideje volt, hogy én is elismerjem. Időt kellett hagynom magamnak a pihenésre, s arra, hogy újra rácsatlakozzam Istenre az imádságon keresztül.
A 68. zsoltár 36. verse az élő Istenről ír, aki erőt és hatalmat ad népének. Hát erre volt most szükségem. A zsoltáros lelkesen és nagy örömmel dicséri Istent: „Félelmetes az Isten az ő szent helyén, Izrael Istene, ő ad népének erőt és hatalmat. Áldott legyen az Isten!” Ha elfordítjuk tekintetünket a haszontalan és erőtlen istenekről, önmagunkat is beleértve, felfedezhetjük Isten erejét és hatalmát. Hogy felfedezzem Istent, Aki vár rám, el kell fordítanom tekintetemet a Suzie-ról, aki azt hiszi, elég önmagának.
Letérdeltem, és átadtam mindent: a terveimet, az időmet, az igényemet, hogy folytassam a rohanást. Őszintén beismertem, hogy kimerültem, s hogy Mennyei Atyám erejére van szükségem, hogy elvégezzem a rám váró feladatokat.
Azon a hétvégén újratöltekeztem a díványom pihenve, imádkozva elcsendesedett elméért, mely az Úrra tud figyelni a sok-sok tennivaló helyett. Isten csodálatosra teremtett világában üldögéltem, s kértem, segítsen letenni a házunk eladásával járó stresszt. Békesség áradt el bennem, mialatt pihentem, és igyekeztem meggyógyulni a náthából.
Hétfőn már újra önmagam voltam. Nem arról van szó, hogy hirtelen minden nehézség kitörlődött az életemből, hanem arról, hogy feltöltődtem Isten erejével.
Talán egy cipőben járunk. Talán te is elfáradtál testileg-lelkileg, de úgy érzed, nincs mód szünetelni. Azt gondolod, akkor jársz el helyesen, ha teljes gőzzel haladsz előre.
De ha tovább járatjuk a motort üzemanyag nélkül, és nem állunk meg, hogy Isten feltankoljon, észre fogjuk venni, milyen korlátozott a saját erőnk.
Nem kéne visszavonulnod egy kis elmélyedésre? Talán egy parkban, vagy ha hideg van, egy könyvtár egyik sarkában. Nem a hely számít, hanem az, hogy megtaláld, és maradj kettesben az Úrral.
Minden mást felveszünk a napirendünkbe. Miért nem szakítunk időt arra is, hogy megpihenjünk Mennyei Atyánk társaságában? Tartsunk hát szünetet, és hagyjuk, hogy töltsön fel erejével az előttünk álló napokra.

Uram, testileg-lelkileg kimerültem, és meghallottam halk figyelmeztetésedet, hogy álljak meg, és töltekezzem újra. Köszönöm, hogy mindig fordulhatok Hozzád. Jézus nevében, Ámen.

Suzie Eller: Running on Empty
Encouragement for today, 2013.12.13.
www.proverbs31.org

2013. december 7., szombat

Lélekerősítő levelek 136

Az Úr gondoskodik
Wendy Blight

„A hegyen majd gondoskodik az Úr!” Ter 22,14b (KNB)

Valahányszor repülnöm kellett, az azt megelőző napok rettegésben teltek. Nem tudtam aludni, hol a gyomrom fájt, hol a fejem, a szívdobogásom mindegyre felgyorsult.
Ahogy nőtt a munkám, úgy szaporodtak a repülések is. Kimerülve érkeztem a helyszínre. Tudtam, hogy ez nem mehet így tovább. Próbáltam magyarázni, hogy ez más félelem, mint a többi. De ez nem igaz. A félelem félelem, bármi váltja ki.
Egy különösen nehéz utazás után döntöttem: ennyi volt! Elegem van, valamit tennem kell.
Régebben már sikerült megküzdenem a félelemmel, igaz, más körülmények között.
Mindenesetre újra Istenhez fordultam segítségért. Azon a csodálatos néven szólítottam meg, ami azt jelenti: „az Úr majd gondoskodik”: Yahweh Yireh.
Yahweh Yireh-hez imádkozva tudatosítottam magamban, hogy Isten látja, mi van velem, és gondoskodni tud rólam.
Yahweh Yireh, tudom, hogy velem vagy repülés közben. Neved azt mondja nekem, hogy tudod, mire van szükségem, és megígéred, hogy ellátsz vele. Kérem Tőled, és bízom abban, hogy megadod, amire szükségem van, hogy felülkerekedjem a repülés kiváltotta félelmen.
Lépésről lépésre azt nyújtotta, amire épp szükségem volt a szabadság felé vezető úton. Éreztem jelenlétének szelíd biztonságát a szívemben. Itt vagyok, gyermekem. Én vagyok a te Gondoskodó Istened. Emlékezz szolgám, Ábrahám történetére.
Felnyitottam a Teremtés Könyvének 22. fejezetét. Ezt olvastam a 14. versben: „A hegyen majd gondoskodik az Úr!” Emlékeztek, Isten megkérte Ábrahámot, hogy áldozza fel fiát, azt, akit Isten megígért és megadott Ábrahámnak. Ábrahám tétovázás nélkül nekilátott, hogy engedelmeskedjék Istennek. Hajlandó volt megtenni az elképzelhetetlent, mert Isten kérte. Bízott benne, hogy Isten talál módot rá, hogy gondoskodjék ígérete megvalósulásáról. Még mikor Izsák rákérdezett, hol van a feláldozni való bárány, Ábrahám akkor is mélységes hittel tudta válaszolni: Isten majd gondoskodik áldozatról. És ráfektette fiát az oltárra.
Amikor viszont Ábrahám felemelte a kését, hogy feláldozza gyermekét, az Úr angyala közbelépett. És Ábrahám megpillantott egy kost a bokorban.
Isten gondoskodott áldozatról.
És gondoskodott rólam is. Amit Ábrahám megélt, az egy egészen más szint, mint az én félelmem a repüléstől. De azt írja az Írás, hogy Isten ugyanaz, tegnap, ma és mindörökké (Zsid 3,8). Ugyanaz az Isten volt ott akkor Ábrahámmal, Aki itt van most velem. Minden egyes repülésemen ott volt olyan formában, ahogy jónak látta. Tudta, mire van szükségem, és megadta nekem.
Pilóták ültek néha mellém, és elmagyarázták a turbulencia törvényeit, a repülőgépek szerkezetét. Egyik alkalommal egy űrhajós került mellém! Hál’ Istennek nem kell az űrben repülnöm! – gondoltam. Egy ismerős társul szegődött az utakra, így volt, akinek megfogjam – vagy adott esetben teljes erőmből szorongassam - a kezét, ha valami történt repülés közben.
Minden utazással nyugodtabb lettem. Igeverseket találtam, amiket repülés közben imádkozhattam. Ezek megtanulása és imádkozása segített úrrá lennem a félelmen.
Neked mire van ma szükséged Yahweh Yireh-től? Békességre? Pénzügyi okosságra? Bizalomra? Egészségre? Ahogy rólam gondoskodott, gondoskodni fog rólad is. Csak fordulj Hozzá imádságban.
Már nem rettegek az utazástól, és jókat alszom az azt megelőző éjszaka. És mindenekelőtt bízni tudok Yahweh Yireh-ben, aki rajtam tartja a szemét, és ellát azzal, amire szükségem van, hogy megnyugodjam.

Yahweh Yireh, Te vagy Isten, Aki gondoskodik. Kérlek, avatkozz be mostani gondjaimba. Légy mindig jelen a szívemben, és láss el azzal, amire szükségem van, hogy legyőzzem a félelmemet. Ámen.

Wendy Blight: The Lord Will Provide
Encouragement for today, 2013.11.26.
www.proverbs31.org.

Ha nem tudod, tartozol-e valahová
Suzie Eller

„A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.” Róm 8,16

Örökre beleégett a szívembe az a perc, mikor megtudtuk, hogy csodálatos ajándék érkezik a családunkba. Lányom és vejem nemsokára megkapja azt, amire három éve vágyik.
Sosem felejtjük el a napot, mikor értesítést kaptak, hogy egy anyaotthonban élő anyuka őket választotta születendő gyermeke nevelőszüleinek. Szélvészként repültünk hozzájuk, hogy mielőbb kialakítsuk a babaszobát, megvegyük a szükséges holmikat egy újszülött fogadásához. Öt nappal később egy tökéletes kisfiú született, és Josh és Melinda hazahozhatta a régóta áhított, gyönyörű csodát.
Átélve az örökbefogadás folyamatát velük, még közelebb került szívemhez a Róm 8,15: „Nem a szolgaság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság Lelkét nyertétek el, általa kiáltjuk: Abba, Atya!”
Eredetileg nem tudtuk a gyermek nevét, sem azt, hogy hogy fog kinézni, még az etnikai hovatartozását sem. Nem tudtuk, milyen korú lesz, még azt sem, hogy cuki legényke lesz, vagy egy édes kicsi leány. Azt tudtuk, hogy szeretjük már jóval azelőtt, hogy lányom és vejem a karjában tarthatja őt.
Most, hogy valósággá vált ez a kis kincs a családunkban, az újdonsült szülők pelenkáznak és reggelente kialvatlanul ébrednek. Nem könnyű, de minden percnyi áldozat megéri.
Legyenek bármennyire kimerülve, a kicsi Luke-ot ugyanúgy akarják. Ugyanúgy értékelik. Ugyanúgy szeretik. Ugyanúgy csodának tartják.
Néha, mikor Istenre nézünk, eltöprenghetünk, mennyi gondot okozunk Neki. Hisz még dolgoznia kell rajtunk. Hányszor van az, hogy nincs időnk Rá, nyűgnek érezzük a Vele töltött időt. Vagy megfogadjuk, hogy figyelni fogunk lelki fejlődésünkre, a következő percben meg elveszítjük önuralmunkat a gyerekünkkel vagy a férjünkkel szemben. Miért szeretne Isten, mikor mindig mindent elrontunk?
A válasz a Róm 8,16-ban van: „A Lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk.”Talán úgy érzed, hogy Isten nem szerethet téged. Ne félj, ez nem történhet meg, mert fogadott gyermeke vagy. Isten ugyanúgy szeret téged, mint Josh és Melissa Luke-ot, csak isteni mértékben.
A Róm 8, 14-16 biztosít róla, hogy Isten szeretete irántad visszavonhatatlan. Alá van írva, le van pecsételve, hogy hivatalosan az Ő gyermeke vagy. Kérd ma fogadott gyermekként a Szentlelket, emlékeztessen újra, Kihez tartozol, és hogy Ő mennyire szeret téged!

Uram, Te vagy az én Abba-Atyám! Félreteszek minden félelmet, s bizalmamat megerősítem Benned. Hozzád megyek, és te magadhoz ölelsz. Köszönöm, hogy örökbe fogadtál. Segíts, hogy megpihenjek istengyermekségem tudatában. Ámen.

Suzie Eller: When You’re Not Sure You Belong
Encouragement for today, 2013.10.28.
www.proverbs31.org

Reggeli imádság
Lysa TerKeurst

„Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, adj osztatlan szívet, hogy féljem nevedet.” Zsolt 86,11

Nagyon korán van még. A testem szívesen aludna, de a lelkem már igyekszik Jézus elé.
Testi szememmel nem látom Őt, de tudom, hogy itt van velem.
Kinyitom a Bibliát a Zsoltárok könyvénél, és imádkozom a verseket, hogy ezzel induljon a napom. Minél tovább imádkozom, annál kevésbé hallom a világ zsémbelődését. Isten igazságának harmonikus dallama kél, és aggódásom szertefoszlik a fényben. Ha az Ő szemszögéből nézem a gondjaimat, ez elfedi a bennem lévő szorongást. Az Istennel töltött idő felkészít mindenre, amit a nap hozhat. Felszerel szelíd bátorságával, csendes erejével, szerető irgalmával mindahhoz, ami előttem áll.
„Nyisd ki a szádat és én teletöltöm” – utasít Isten a 81. zsoltár 11. versében. Szavakat ad nekem. Megadja, mit mondjak örömteli percekben, és mit szorongatottságban. Mit mondjak, ha nem érzem magam biztonságban, és mit, ha igen. Arra is int, hogy néha tartsam csukva a számat, és ne mondjak semmit.
A 84. zsoltár eleje emlékeztet rá, milyen kedves Isten hajléka. Azt kérem hát, hogy lakozzék bennem gazdagon. Szeretném, ha Isten sugárzása miatt lennék vonzó. Nem a hajam miatt. Nem a külsőm miatt. Nem az erőfeszítéseim miatt. Egyszerűen Ő miatta: Aki eltörli helytelen hozzáállásomat, vigyáz szavaimra, állandó igazságokat suttog a szívembe.
A Zsolt 86,11 sürget, hogy kérjem: „Taníts engem utaidra, URam, hogy igazságod szerint járjak, adj osztatlan szívet…”
Ezek a versek irányítják reggeli imádságomat:
Uram, szeretném, ha ma semmi nem választana el Tőled. Taníts, hogy mindig csak a Te utadon járjak, és minden lépéssel közelebb jussak Hozzád. Segíts, hogy az Ige vezessen, és ne saját érzéseim.
Segíts, hogy szívemet megőrizzem tisztának és osztatlannak. Védj meg saját óvatlan gondolataimtól, szavaimtól, cselekedeteimtől. Ne engedd, hogy saját akaratom, vágyaim, gondolataim a dolgok alakulásáról eltérítsenek.
Segíts, hogy bármi jöjjön is szembe az úton, azt fogadjam el, ne akadálynak tekintsem, hanem a lehetőséget lássam benne.
És végül engedj megpihennem a Zsolt 86,13 igazságában: „Hiszen annyira szeretsz engem”.
Te már látod, hol fogok megcsúszni, hol fogok bajt okozni. De most nagyon tudatosan belevésem lelkem mélyébe igaz szavadat az irántam való abszolút szeretetedről. Látom, hogy szereteted nem függ az én teljesítményemtől. Szeretsz mindenestül.
Ez ámulatba ejt.
De ami még ennél is bámulatosabb, hogy a világ Megváltója arra vágyik, hogy ma reggel velem töltsön pár percet. Uram, add, hogy sose felejtsem el, mekkora ajándék, hogy így itt ülhetek Veled. Ámen.

Most már készen állok szembenézni a mai nappal. Az Igazság fegyverzetében. Szeretetbe burkolózva. Telve kegyelemmel.

Szeretlek, Uram. Arra vágyik a szívem, amit fentebb leírtam. Bevallom, tetteim és reakcióim néha hűtlenül elárulják Irántad való szeretetemet. Bocsáss meg, kérlek. Köszönöm kegyelmedet, ami képessé tesz, hogy ezt a napot is lehetőségnek lássam, mely közelebb vihet Hozzád. Jézus nevében, Ámen.

Lysa TerKeurst: A Morning Prayer
Encouragement for today, 2013.11.28.
www.proverbs31.org

Bátorság
Lynn Cowell

„Mert ha te most hallgatsz, más helyről jön segítség és szabadulás a zsidóknak, de te és atyád háza elpusztultok. Ki tudja, vajon nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királyi méltósághoz?” Esz 4,14

Kislányom egy könyvvel a kezében elterült a függőágyon. Szeret történelmi ihletésű regényeket olvasni, amik elrepítik a lelkét egy más korba, ahol az élet sokkal jobb volt.
„Anya, úgy szeretném, ha máshol és máskor születtem volna!” – hallom tőle gyakran.
Én is könnyen belecsúszom a hasonló gondolatok csapdájába. Látva a pozitívnak nem igazán nevezhető változásokat kultúránkban, én is vágyakozom az előttünk élt nemzedékek nyugodtabbnak látszó világába. Vágyakozva gondolok arra, mennyivel könnyebb volt annak idején felnevelni a gyermekeket, gondoskodni a családról, osztozni a hitben.
Az ilyenfajta gondolatok elcsüggesztenek, néha az jut eszembe, hogy kár is próbálkozni, reménytelen az egész.
Eszter könyvét olvasva a Bibliában, rá kell jönnöm, hogy akárcsak Eszter életében, Istennek igenis célja van azzal, hogy épp most és épp itt élek.
Fiatal nőként elkerült zsidó családjából Szuzába, Xerxész perzsa király palotájába, tizenkét hónapos felkészülésre. A szépségét ápolták, fejlesztették, hogy készen álljon a királlyal való találkozásra, aki új királynőt akart magának választani.
Eszter nagyon megtetszett a királynak, és őt választotta királynőnek. Bár a király kegyeiben érezhette magát, Eszter nem tárta fel zsidó eredetét. Ám mikor híre terjedt, hogy terv készült a zsidók kiirtására, Mardokeus, Eszter egyik rokona, felkereste a királynőt, közbenjárását kérve népe megmentéséért.
A törvény nem tette lehetővé, hogy bárki kéretlenül a király elé járuljon. Az életét kockáztatta, aki ezt megpróbálta. Ráadásul a király már több mint egy hónapja nem hívatta Esztert, ami azt jelezte, hogy kezdi elveszíteni érdeklődését iránta. De Mardokeus így szólt Eszterhez: „… ha te most hallgatsz, más helyről jön segítség és szabadulás a zsidóknak, de te és atyád háza elpusztultok. Ki tudja, vajon nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királyi méltósághoz?” (Esz 4,14).
Eszter felismerte, mi a fontosabb, és életét kockára tette a zsidó népért. Isten úgy rendezte, hogy Eszter Szuzában legyen akkor, hogy kiszabadítsa népét a veszedelemből. Egy bátor lány jókor jó helyen egy egész népet megmentett a pusztulástól.
Hihetjük, hogy Eszterhez hasonlóan mi is Isten szándékából vagyunk itt „a mostani idő miatt”. A mi feladatunk is fontos. Olyan emberekkel vagyunk körülvéve, akiket szeret Isten, és akiket meg akar szabadítani. Ha megosztjuk Jézust családunkkal, a munkatársainkkal, szomszédainkkal, közösségünkkel, elvezethetjük őket Isten szeretetének elfogadásához.
Jézus szándékosan odaadta életét, hogy egy örökkévalóságon át királyunk elé járulhassunk. Kér, hogy osszuk meg másokkal új életünket. Lépjünk hát elő bátran, mint Eszter tette, legyünk készen a feladatra. Isten talán meg akar szabadítani valakit a kétségbeeséstől azzal, hogy az örökélet reményéről beszélünk neki.
Bár kellemes érzés régmúlt időkről ábrándozni, a fontos tennivalók itt és most várnak ránk.

Bölcs és erős Istenünk, Te mindig tudod, mit miért teszel. Nyisd fel a szemem, kérlek, és mutasd meg, milyen szabadító munkát kell elvégeznem „a mostani idő miatt”. Erősíts meg, hogy bátor legyek! Ámen.

Lynn Cowell: Boldness
Encouragement for today, 2013.11.29.
www.proverbs31.org

Kit tudnál meghívni?
Karen Ehman

„Árvák atyja, özvegyek védelmezője az Isten, szent hajlékában. Isten, aki otthont ad a házban az elhagyottnak …” Zsolt 68,6-7a

A hangszórókból vidáman áradtak a jól ismert énekek azon a havas karácsonyi délutánon.
Bármerre néztem, embereket láttam, akik az utolsó pillanatban még be akarják szerezni a leárazott ajándékokat, az ünnepi étkezések hozzávalóit, vagy a divatos karácsonyfaégők girlandját.
Álltam a sorban a pénztárnál, hogy kifizessem a sajtot, amit családi vacsoránkhoz vettem, s éreztem, hogy egyre nagyobb gombóc szorítja a torkomat. Ajkam remegni kezdett, forró könnyek buggyantak ki a szemem sarkából, és folytak végig szélfújta arcomon.
Hogy tudnak ilyen boldogok lenni? Miért megy minden úgy tovább, mintha mi sem történt volna? Julie, a barátnőm, a múlt éjjel meghalt, hátrahagyva a férjét és nyolc gyermekét, akiknek szükségük volna rá. Ez senkit sem izgat?
Ordítani tudtam volna. Azt akartam, hogy maradjanak el az ünnepek. Nyoma sem volt a lelkemben vidámságnak, s elvártam volna, hogy mindenki kövessen ebben, s hagyjon fel ezzel az egész ünnepi színjátékkal.
Nehéz volt a szívünk, de próbáltuk a legtöbbet kihozni abból a karácsonyból, főleg a gyermekeinkért, akik szomorkodtak kis pajtásaik édesanyjának halála miatt.
A következő hónapokban az életünk a megszokott rendben folyt tovább, de amennyire tőlünk tellett, férjemmel együtt igyekeztünk segíteni megözvegyült barátunknak.
Közösségünkből néhányan főztek rájuk heti váltakozással. Egy diáklány vállalta a takarítást. Julie egyik kisfia hétköznaponként csatlakozott otthoni óvodánkhoz. Továbbra is rettenetesen fájt a szívünk Julie elvesztésén, de úgy éreztük, hogy a férj és gyerekek segítésével az Isten által ránk rótt feladatot teljesítjük.
Az azóta eltelt években családunk minden évben gondol azokra, akiknek a Hálaadás vagy a Karácsony nem az év legboldogabb időszaka. Van akinek az ünnepek fájdalmasabbak a hétköznapoknál.
Felerősödik a magány. Még jobban elsötétül a depresszió. Szaporodnak az öngyilkosságok. Míg legtöbbünket feldob az ünnepi fények látványa, a hangok, az illatok, másokat a fájdalom érzéketlenné tesz, és utálják az egész felhajtást.
Tetszik, ahogy egyik szomszédunk tekint a vigasztalásra: „Az ünnep mentség arra, hogy valakinek jobbá tegyük az életét” – mondta egyszer. Milyen igaza van! Idén is vannak emberek, akik vigasztalásra, bátorításra, befogadásra vágynak az ünnepek alatt. Csak hagynánk magunknak időt a sürgés-forgásban, hogy észrevegyük őket!
Azóta a szomorú karácsony óta hagyománnyá tettük, hogy a sokszor csak magunkra figyelő felhajtás helyett inkább a segítségnyújtás jellemezze az ünnepeinket. A Hálaadás és a Karácsony nem arról szól már, hogy mit kapunk, figyelmünk középpontjába az került, hogy mit adhatunk.
Azóta, hogy családilag elhatároztuk, hogy az ünnepek alatt Jézus keze és lába leszünk másokért, Ő mindig ellátott minket feladattal. Lehetőségünk van megmutatni Isten szeretetét és más jellemzőit, ahogy a 68. zsoltár 6-7a írja: „Árvák atyja, özvegyek védelmezője az Isten, szent hajlékában. Isten, aki otthont ad a házban az elhagyottnak …”
Meghívunk valakit ebédre, vacsorára. Karácsonyi dalokat éneklünk olyanoknak, akik nem tudnak kimozdulni, feldíszítjük otthonukat, karácsonyi képeslapot küldünk magányosoknak, bevásárlunk azoknak, akik ezt nem tudják megtenni maguknak, süteményt viszünk a szomorkodóknak, vagy befogadunk valakit az otthonunkba szinte családtagként az ünnepek alatt. Mert valóban egy családhoz tartozunk.
Talán Isten szeretné, ha Ti is vigasztalnátok valakit az idei ünnepeken. Próbáljuk meg valakinek az életét jobbá, szeretetben gazdagabbá tenni, lássuk el finomságokkal, hogy érezze, figyelnek rá és törődnek vele.

Uram, mutasd meg, kérlek, ki felé forduljak ezen az ünnepen. Segíts, hogy gazdagítsam valakinek az életét, és enyhítsem magányosságát. Hadd legyek a Te kezed és lábad, Uram. Jézus nevében, Ámen.

Karen Ehman: Whom Can You Invite?
Encouragement for today, 2013.11.27.
www.proverbs31.org

A legfontosabb döntés karácsonykor
Tracie Miles

„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: ’Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!’”Lk 2,13-14

A vidámság – és a stressz időszaka van. Hiába kellene a békességről szólnia, a lelkünk néha jobban össze van gubancolódva ilyenkor, mint egy rosszul elpakolt karácsonyi égősor.
Van, aki előre retteg a karácsony előtti zűrzavartól, tudja, hogy idegesség, magány vagy akár depresszió járhat vele. Bár egyesek boldogan várják ezt az időszakot, aggódás, rohanás, családi konfliktusok, túlzott elvárások és ebből adódó csalódások árnyékolhatják be az ünnepet.
Mindig választhatunk: hagyjuk, hogy a stressz nyomjon a földre, vagy imádattal borulunk le az Úr előtt.
A Szentírás gyönyörű képet fest az imádásról a Lk 2,13-14-ben. Mikor Jézus megszületett, angyal jelent meg a pásztorok előtt, és nemsokára rengetegen csatlakoztak hozzá a mennyből, hogy együtt dicsőítsék az Istent.
„Hirtelen mennyei seregek sokasága vette körül az angyalt, és dicsőítette az Istent ezekkel a szavakkal: ’Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakarat embereinek!’”
Nem ez az egyetlen hely a Bibliában, ahol az angyalok imádják Istent. A Zsid 1,6-ban olvassuk: „Ám amikor Elsőszülöttét bevezeti a világba, ezt mondja: ’Imádja őt Isten minden angyala.’” A Jelenések könyve 5,11-12-ben pedig: „És láttam meg hallottam sok angyalt, az élőlények és a vének hangját, akik a trón körül voltak, számuk tízezerszer tízezer, és ezerszer ezer volt, és nagy szóval mondták: ’Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, a gazdagság, a bölcsesség, az erő, a tisztelet, a dicsőség és az áldás.’”
Az angyalok mintául szolgálnak nekünk az imádásra. Leborulnak Jézus előtt. Elképzelhetetlen örömmel zengik dicsőítő éneküket. Az imádáson keresztül hirdetik Isten dicsőségét, fejezik ki hódolatukat. Az angyalok örömmel szánnak időt Isten dicséretére.
Krisztust benne tartani a karácsonyi ünnepségben nem csak egy klisé, hanem az imádás szándékos választása. Olyan hódolattal teli lelkület kell hozzá, amilyen az angyaloké. Ha Jézust állítjuk ünneplésünk középpontjába, az Ő szeretete, békéje és öröme tölt el bennünket.
Ez pedig arra indít, hogy az Ő keze és lába legyünk a szükséget szenvedők felé. Ha imádattal telik meg a szívünk, kevés hely marad benne a hosszú sorban állás miatti bosszankodásra az áruházakban. Arra összpontosítunk, amiről valójában a Karácsony szól - egy Megváltót kapunk ajándékba –, és nem stresszelünk a tökéletes ajándékok kiválasztásán. Higgadtak és kedvesek maradunk valakivel, mikor okunk lenne az ellenkezőjére. Az imádat arra késztet, hogy hálát adjunk Jézusnak mindazért, amit tett érünk, a dicsőítés nem engedi, hogy a stressz kiűzze Isten örömét a szívünkből.
Arra is indíthat, hogy csatlakozzunk a mennyei kórushoz, és dicséretet zengjünk a Báránynak – még ha kicsit hamiskásan is.
Az ünnepekkel járó felfokozott érzelmek beleránthatnak az izgatottság forgatagába, stressz-szintünk egészségtelen méreteket ölt, és ez megakadályozza, hogy átadjuk magunkat az imádatnak és dicséretnek, amivel ünnepelhetnénk Azt, Akiért ez az egész időszak létrejött.
Sok döntést hozunk decemberben: kiken segítünk, milyen ajándékokat veszünk, milyen rendezvényekre megyünk el. De a legfontosabb döntés, hogy imádjuk és dicsőítsük Urunkat. Az Ajándékért, a szeretetért, a békességért, amit kapunk Tőle.
Ha a szívünk békére lel, békés lesz az ünnepünk is.

Uram, imádni és dicsőíteni akarlak a mostani karácsonyi időszakban. Segíts, hogy figyelmemet Rád és a Te jóságodra összepontosítsam. Ámen.

Tracie Miles: The Most Important Christmas Choice
Encouragement for today, 2013.12.04.
www.proverbs31.org