2011. július 10., vasárnap

Útravaló

Az írországi jezsuiták online imaoldalának indító gondolatai erre a hétre.

Megteremtvén, életre lehelvén engem, Isten végig velem marad életem során. Az imádság az én erőfeszítésem, hogy tudatosítsam ezt az isteni, áldott csodát, ami mindig velem van, előttem áll. „Ó, Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem… Ahogy mindig is itt voltál, attól kezdve, hogy megfogantam anyám méhében, itt vagy most is, bensőségesen, folyamatosan jelenvalóként.” (139. zsoltár alapján). Isten jelenléte ígéret is, szövetség, amit velem kötött, hogy életemre vonatkozó célja meg fog valósulni. Hatalmas ígéret, ami kifejezi Isten elszánt akaratát az életemmel. Mert szava, amit az életembe szól, és amivel megnevez, „nem tér vissza hozzám eredménytelenül, hanem végbeviszi akaratomat, és eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,11). Isten életembe szórja igéit, áldásának és jóságának magvait, hogy azok kikeljenek, felnövekedjenek, és bő termést hozzanak az éveim során (Mt 13,1-23). Igen, előfordul, hogy rossz, köves talaj vagyok… „De Uram, segíts megtisztítanom életem talaját, hogy szereteted céljai meggyökerezhessenek benne. Segíts, kérlek, itt és most, hogy felismerjelek, felfogjam üzenetedet. Add tudnom, hogy a többi a te dolgod, mert a növekedést te adod. Hadd teljesedjék ki az életem azzá, amivé te szántad. Irányíts és vezess. Add hinnem ígéretedben, szövetségedben, hogy életemet addig alakítod, míg eléri a maga teljességét - a Te dicsőségedre és néped javára.”

www.sacredspace.ie

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése