2014. február 23., vasárnap

Kicsoda Isten?

"Kicsoda Isten?

Isten a Teremtő, a forrás, ahonnan minden származik, és akitől függ minden pillanatban minden. Isten az életemet beburkoló Misztérium. Isten hatalmas, nagyobb, mint a világegyetem. Ugyanakkor Isten a Legközelebbi, aki benne lakik testem minden molekulájában. Isten tudata mindent átfog, és benne van az én minden gondolatomban, vágyamban. Nincs olyan porcikám, amit ne ismerne. Merő titok ez az egész.

Egy halom ajándék vagyok: minden, amim van, és ami vagyok, ajándék Valakitől. Isten ily módon megoszt velem valamit az isteni teljességből. Testi ajándékaim vannak és intelligenciám, akaratom, képességeim, tehetségeim. Lelki ajándékokat is kaptam: hitet, reményt, szeretetet. Ezekből az ajándékokból áll össze az, aki vagyok, azért bízták rám őket, hogy táplálják kapcsolatomat Istennel.

Tudjuk, hogy az ajándék szeretetet gerjeszt. Isten létre szeret engem megszakítás nélkül. Azért vagyok, mert Isten akarja, hogy legyek, mert Isten vágyik rám, és állandóan szeret. Isten, a Teremtőm, teljesen tudatában van létezésemnek, állandóan néz engem. Mit mond a tekintete?

Isten néz engem, és így szól: „Az örökkévalóság óta gondoltam rád, akartalak; gyönyörködöm benned; szeretlek.” Akár válaszolok erre a szeretetpillantásra, akár nem, Isten megállás nélkül, minden pillanatban ezt súgja nekem. Ez a szeretet tartja fenn a létezésemet, ez a teljes oka annak, hogy létezem."

Finbarr Lynch, When you pray. (Amikor imádkozol) Dublin: Messenger Publications, 2012.

A www.szentter.com nyitó oldalán olvasható mától egy hétig.

1 megjegyzés: