2011. október 16., vasárnap

Gondolatok az imádkozásról

Az imádkozás nem önző dolog! Valahányszor megállok imádkozni, saját szívembe lépek be. Ugyanakkor, csodálatos módon, kapcsolatba kerülök minden igazságra és jóságra törekvő ember életével, akik hozzám hasonlóan imádságban emelik fel a szívüket. Az én és az ő imádságuk által az egész földkerekség Isten elé emelkedik. Vannak emberek, akiknek egész élete így zajlik – például a karthauzi, szemlélődő életet élő szerzeteseké, akiket a 2005-ös, A nagy csend című film mutat be. Ezek az egyszerű emberek, akik a csendre és az imádkozásra kaptak meghívást, éjjel-nappal az élő Isten misztériumának szentelik magukat, és folyamatosan Hozzá emelik a világot összes szükségletével együtt.
Mindegyikőnknek megvan a maga helye ebben a hatalmas imapanorámában – mert valahányszor megállunk imádkozni mindennapi elfoglaltságaink közepette, belépünk a Megszentelt Térbe, és csatlakozunk a világon imádkozó emberek sokaságához. A filmben újra meg újra felbukkan a Jeremiás 20,7 szövege: „Elcsábítottál, Uram, és én hagytam, hogy elcsábíts.” Ennek az erős fogalmazásnak különös jelentősége van, ha a karthauzi szerzetes rendkívüli helyzetére gondolunk. De ezeket a szavakat önmagamra is vonatkoztathatom. Amikor érzem, hogy vonz a csend és az imádkozás, engem is „csábít” Isten! Amikor Isten elé lépek, és igyekszem ezt a tőlem telhető legjobban, szegény szívem teljességével tenni, jelen van az egész világ, minden szükségével együtt.

www.szentter.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése