2011. január 30., vasárnap

Max Lucado

Bízol Benne?

Isten biztosan tudja, mi a legjobb.
Én pedig nem.
Tudom, hogy Ő törődik velünk.

Ilyen és hasonló mondatokat könnyű kimondani, amikor szélcsend van. De ha az összetört kocsidat szemléled, vagy felfedezel magadon egy gyanús anyajegyet,vagy amikor kitör egy háború, vagy a rablók betörnek, olyankor tudsz bízni Benne?
Az Írás az Ószövetségtől az Újszövetségig, a prófétáktól a költőkön át a szónokokig egyszólamú kórusként zengi: Isten intézi az emberiség ügyeit. Egy falevél sem hull le a tudta nélkül. Egy kisdelfin sem születik az engedélye nélkül. Nincs olyan hullám, ami az Ő számításait megkerülve csapódik a parti sziklákhoz. Istent sosem érik meglepetések. Sohasem.
„Én alkottam a világosságot, én teremtettem a sötétséget, én szerzek békességet, én teremtek bajt, én, az ÚR, cselekszem mindezt.” Iz 45,7
Egyesek képtelen elfogadni ezt a gondolatot. Egy kedves asszony például. Egyik előadásom után, amelyen ezeket a gondolatokat fejtegettem, odajött hozzám, mert beszélni akart velem. Férjével az oldalán elmesélte szörnyű gyermekkorát. Az apja eleinte verte, majd elhagyta. Elképzelhetetlen és meg nem érdemelt szörnyűségek feketítik be gyermekkori emlékeit. Könnybe lábadt szemmel kérdezte: „Azt akarja mondani, hogy Isten mindezt végignézte?”
A kérdés vibrált a levegőben. Mocorogtam a széken, de válaszolnom kellett: „Igen, végignézte. Nem tudom, miért engedte meg mindezt, de egyet tudok. Szeret téged, és veled szenvedett.” Nem örült a válaszomnak. De mondhatunk egyebet? Mondjuk azt, hogy Isten elszundított? Elhagyta az őrhelyét? Mondjuk azt, hogy az ég mindent lát, de képtelen a cselekvésre? Hogy Atyánk kedves, de erőtlen? Vagy erős, de közömbös irántunk?
Milyen jó lenne, ha ez az asszony beszélgethetne Józseffel. Őt is bántották a testvérei, eladták rabszolgának. Látta ezt Isten? Igen. És a mi hatalmas Urunk ezeket a fellázadt szíveket használta arra, hogy megmentsen egy népet az éhhaláltól, a Messiás családját a kipusztulástól. Ahogy József mondta: „Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt.” (1Móz 50,20).
Persze, legjobb az lenne, ha Jézussal beszélgethetne. Jézus kérte Istent, hogy változtassa meg a forgatókönyvet: hagyja ki belőle a kereszthalált. A Getszemáni kertben Jézus egy szögek nélküli B tervért könyörgött. „’Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.’ Ekkor angyal jelent meg neki a mennyből, és erősítette őt.”(Lk 22,42).
Hallotta Isten a Fia könyörgését? Kellően ahhoz, hogy egy angyalt küldjön Hozzá. Megkímélte Fiát a haláltól? Nem. Isten dicsősége felülírta Jézus jól-létét. Krisztus hát szenvedett, és Isten kegyelme beindult és megmutatkozott.
Getszemáni-szerű időszakot élsz? Ugye „nektek nemcsak az adatott meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte” (Fil 1,29)? Ha így van, gyere szomjasan, és igyál bőven a vele való egység italából. Minden forgatókönyvnek Ő a szerzője. Ő tudja, mi a legjobb. Semmilyen csatába nem fogsz kerülni az ő akarata, jelenléte, engedélye nélkül. Mennyi bátorságot lehet ebből nyerni! Sosem vagy a természet vagy a vak sors áldozata. A véletlen nem létezik. Nem vagy szélkakas, amit a szerencse fuvallatai forgatnak. Azt hiszed, odadobna téged Isten drogőrült rablóknak, pénzsóvár bankároknak, gonosz vezetőknek? Felejtsd el ezt a gondolatot!
„Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én, az Úr, vagyok a te Istened.” (Iz 43, 2-3a).
Egy teljhatalmú király védő tenyere alatt élünk, aki felügyel minden történést, minden körülményt az életünkben, és örül, hogy jót tehet velünk.
Semmi nem kerül az utadba, ami előbb át nem ment az Ő szeretetének szűrőjén.
Jegyezd hát meg: Isten tudja, mi a legjobb. Imádkozd alázatosan a bizalom imáját: „Bízom Benned, Uram. Tied vagyok. Semmi nem érhet a Te engedélyed nélkül.”
Óvatossági szabály: a teljhatalom tételét nem könnyű megemészteni. Fokozatosan kell megbarátkozni vele. Ne oszd meg bármikor bárkivel. Ha valaki, akit szeretsz, valami nehézségről panaszkodik, ne bökd oda neki: ez Isten akarata. A pökhendi hangnem szétrepeszti az igazságot. Légy óvatos.
És ne csüggedj. Isten útjai mindig helyesek. Lehet, hogy értelmetlennek tűnnek. Lehetnek különösek, megmagyarázhatatlanok, nehezek, fájdalmasak. De akkor is helyesek. „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.” (Róm 8,28).

Részlet a Come Thirsty c. könyvből (Thomas Nelson Kiadó, 2004)
Upwords with Max Lucado, 2011. 01. 28.
www.crosswalk.com

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése