2012. július 25., szerda

A ház ura(Kérdezd Rogert – sorozat)
A szerkesztő megjegyzése: Hétről hétre a Crosswalk honlapon Dr Roger Barrier lelkész 40 év lelkipásztori tapasztalat alapján válaszol laikusoknak a keresztény tanítással vagy gyakorlattal kapcsolatos kérdésekre, illetve tanácsokat ad a gyülekezeti munkához.


Kedves Roger,
Nemrég beszélgettünk a legjobb barátommal arról, hogy a férfi a ház ura, illetve hogy neki kell vezetnie a családot. A felesége nagyon liberális, feminista beállítottságú. A barátom hosszan fejtegette, hogy ma már nem érvényes az Ige tanítása arról, hogy a férfi a ház ura, ma már más világban élünk. Tudom, hogy tévesen gondolkozik, de…
Tisztelettel,
S

Kedves S,
költözés közben négyéves kislányom mélyen elgondolkozott. A régi házunkból való bútorainkat szállító teherautó vontatta a kocsinkat, a kislányom mellettem ült az anyósülésen. Egyszer csak rám nézett, és így szólt: „Apu, tudod, hogy a régi házunkban te voltál a főnök?”
„Igen” - válaszoltam.
„Tudd meg – folytatta -, hogy én leszek a főnöke az új házunk főnökének.”
Azt hittem, viccel. De nem.
Komolyra véve a szót, kedves S, gondolkozzunk el azon, ki a ház ura.
A Biblia tanítása arról, hogy a férfi a feleség, a család feje (Ef 5,23-33), úgy látszik, gondot okoz a barátodnak, s valószínűleg érthetetlen és nevetséges a feminista feleség számára.
Lássuk, tisztázni tudjuk-e a kérdést mindenki megelégedésére.
A házasság elsődleges célja a Biblia szerint az, hogy a házasfelek társai legyenek egymásnak. A Ter 2,18-ban így szól Isten Ádámhoz: „Nem jó az embernek egyedül. Alkotok neki egy segítőtársat.” Az eredeti héber szóban benne van a szolgálat fogalom, de ugyanakkor a másik kiegészítése, partnere jelentés is. Ádám egyedül volt, és így nem volt teljes egész. Éva kiegészítette őt olyanformán, ami mindkettőjüknek kiteljesedést hozott.
A legfontosabb dolog a házasságban, hogy megszünteti az egyedüllétet. Az érett házasságban a férj és feleség bensőséges barátok. Nagy áldás, ha életünk során két vagy három bensőséges barátunk van. Legtöbb ember úgy éli le az életét, hogy egy sincs neki. Kétszeresen áldottak vagyunk, ha ez a bensőséges barát a házastársunk.
Gyakran mondogatom a hozzám fordulóknak: ahhoz menj férjhez, azt vedd feleségül, aki a legjobb barátod is. Azok a legjobb házastársak, akik szoros barátságban vannak egymással.
Sok házasság futott zátonyra amiatt, hogy félreértelmezték Pál tanítását az Efézusiaknak írt levélben arról, hogy „a férj feje a feleségének”.
Nem azt tanítja, hogy a férfi így gondolkozzék: „Én vagyok a család feje; mindenki tegye azt, amit én mondok; az én felelősségem, hogy felügyeljem és vezessem mindenki életét; én vagyok a legfőbb hatóság”. Isten eredeti tervének ez a teljes semmibe vétele kimondhatatlan kínokat okozhat a feleségnek és a gyerekeknek. Kiszolgáltatottá, védtelenné válnak a férj helytelen bánásmódjával, érzelmi túlkapásaival szemben.
A helyes útmutatás így szól: a férj úgy szeresse feleségét, ahogy Jézus szereti az egyházat, és életét adja érte.
A férj szeretettel, alázattal, önzetlenül vezessen, ne hatalommal, fensőbbséggel, „isteni jog” alapján. Isten terve szerint a férj mindenekelőtt azt teszi, amire a feleségének szüksége van. A „főség” azt jelenti, hogy felismerem családom érdekeit, és alávetem ezeknek a magamét. Más szavakkal, mindent megteszek, hogy a családomban élők a lehető legkevésbé legyenek magányosak.

http://www.crosswalk.com/church/pastors-or-leadership/ask-roger/the-boss-of-the-house.html?utm_source=facebook&utm_medium=fbpage&utm_campaign=dailyupdate

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése