2012. július 13., péntek

Szelíden, okosan, bátran

Mt 10,16-23

Jézus küldi a tanítványokat, „mint juhokat a farkasok közé”, és ellátja őket utasításokkal. Hogyan viselkedjenek, mire számítsanak, mit vigyenek magukkal, mit mondjanak (ne töprengjenek előre, mert a Szentlélek adja majd ajkukra a szavakat, amikor ítélkezni akarnak felettük).
Van viszont két utasítás ebben a szövegben, amit nem szoktunk hangsúlyozni, amit nem szoktunk figyelembe venni.
1. Óvakodjatok az emberektől
2. Meneküljetek
Jézus nem arra szólít fel, hogy keressük a bajt, hogy hergeljük azokat, akik másképp gondolkoznak, hogy menjünk eléje az üldöztetésnek. De még az sem feladatunk, hogy tűrjük a bántást, ha van lehetőségünk menekülésre.
Épp ellenkezőleg. Óvakodjatok tőlük. Meneküljetek, ha rosszul fogadnak. Minden egyéb utasítás arra az esetre szól, ha az óvakodás ellenére bajba kerülünk, vagy ha nincs mód menekülésre. Akkor igen, akkor bátran ki kell állni, félelem nélkül, tudva, hogy a Lélek velünk van.

16"Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. 17Óvakodjatok az emberektől, mert átadnak a törvényszékeknek, és megkorbácsolnak zsinagógáikban, 18sőt helytartók és királyok elé hurcolnak énmiattam, tanúbizonyságul nekik és a pogányoknak. 19Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. 20Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok. 21Akkor majd testvér a testvérét, apa a gyermekét adja halálra, gyermekek támadnak szüleik ellen, és megöletik őket, 22és mindenki gyűlöl majd titeket az én nevemért, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. 23Ha pedig üldöznek az egyik városban, meneküljetek a másikba. Bizony, mondom néktek: még végig sem járjátok Izráel városait, mire eljön az Emberfia."

1 megjegyzés:

 1. Köszönöm az igei megerősítést értékes gondolatokkal!


  Túrmezei Erzsébet

  Elindulni a kereszt alól

  Boldog titok: a Golgotán
  kezdhetek el minden napot,
  megköszönve a meghálálhatatlan,
  csodálatos áldozatot
  s akkor csupa fény lesz a reggelem,
  minden úton ez a fény jár velem.

  Hisz bűnteher és gondteher
  lehull és ott marad
  a szabadulást hirdető
  krisztuskereszt alatt!
  Szabad szívvel, kézzel indulhatok,
  ha várnak rám az új feladatok.

  Biztatóbb, szebb és boldogabb
  új reggel lehet-e:
  elindulni, mint Isten
  megváltott gyermeke,
  kinek szíve szeretetről dalol,
  a Golgotáról, a kereszt alól.

  VálaszTörlés