2012. október 6., szombat

Bepillantás Isten titkaiba


"Amikor a hetvenkettő visszatért, örömmel mondták: ,,Uram! Még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben!'' Ő azt felelte nekik: ,,Láttam a sátánt: mint a villám, úgy zuhant le az égből. Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, s minden ellenséges hatalmon, és semmi sem fog ártani nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, hanem annak örüljetek, hogy nevetek fel van írva a mennyben.'' Abban az órában Jézus felujjongott a Szentlélekben, és így szólt: ,,Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és feltártad a kicsinyek előtt. Igen, Atyám, így tetszett neked. Atyám mindent átadott nekem. Senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya; és azt sem, hogy ki az Atya, csak a Fiú, és akinek a Fiú ki akarja nyilatkoztatni.'' Lk 10,17-24

Nem emlékszem, hogy van még egy hely, ahol Jézus „ujjongana”, más fordításban: „kitörő örömet” mutatna.
Most látja megvalósulva azt, amiért jött. Az élete értelmét, nem a haláláét, az majd később következik. Ha visszafelé fejtjük fel a fenti leírást:
1. A Fiú felfedi kilétét és az Atya kilétét annak, akinek akarja – nem az ember dönti tehát el, hogy hisz-e vagy sem, hanem Jézus.
2. Ugyanakkor Ő nem magától dönt, hisz az Atyának köszöni meg, hogy feltárta a „kicsinyek” előtt országa titkait. De az Atya „átadott” neki mindent. Ő tehát azt cselekszi, azt választja ki, akit az Atya kiválasztott. A két Személy Egy.
3. Azt az Atya döntötte el, hogy a kiválasztottak – azok, akik előtt feltárulnak az Ország titkai - nem a „bölcsek és okosok” köréből kerülnek ki. Saját okossága, bölcsessége senkit sem vezet el Isten titkaihoz. Ahhoz, hogy e titkok feltáruljanak valaki előtt, azt az Atyának kell kezdeményeznie – ez a tény pedig abból nyilvánvaló, hogy akik megkapták a kinyilatkoztatást, azokról senki sem feltételezné, hogy maguktól jöttek rá, mert „kicsinyek”.
4. Akiket az Atya/Fiú kiválasztott, azoknak a neve föl van írva a mennyben – onnan sosem törlődik ki semmi. Akinek fel van írva a neve, azt nem hagyják, hogy olyat tegyen, amivel kirekeszthetné magát a mennyből. Ez a biztonság az, aminek valóban örülni lehet, ami nagyobb dolog annál, mint hogy hatalmat kaptak Jézustól a démonok felett.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése