2010. december 20., hétfő

Történetek Adventre 16

Egy csapat tagjaként

Ismeretlen vidéken autózva, egy férfi eltévedt. Megpróbált átnyúlni a kormányon, hogy elővegye a térképet, de közben véletlenül elrántotta a kormányt, s belecsúszott az árokba. Neki nem lett semmi baja, de az autó mélyen besüppedt a sárba. Elindult hát segítségért a legközelebbi tanyára. „Majd Warwick kihúzza a sárból”, mondta a gazda, s egy öreg gebére mutatott, ami a ház mögött legelészett. A férfi ránézett a girhes állatra, majd vissza a gazdára, de az csak ismételgette: „Az öreg Warwick kirántja a bajból.” Gondolván, hogy nincs vesztenivalója, az autós belegyezett. A két ember meg az öreg ló odamentek a pórul járt autóhoz. A gazda a kocsihoz kötötte az állatot.
Egyet csattintott az ostorával, s elkiáltotta magát. „Húzd, Fred! Húzd Jack! Húzd Ted! Húzd Warwick!” És a ló nekifeszülve kihúzta az autót a sárból. A férfi csodálkozva köszönte meg a gazdának, majd megveregetve a ló vállát, megkérdezte: „Miért mondott ennyi nevet, amikor biztatta Warwickot?” A gazda vigyorogva válaszolt: „Az öreg Warwick már semmit se lát, megvakult. Amíg elhiszi, hogy vele a csapat, mindent beleadva dolgozik.”

Egy csapat tagjaként másokkal együtt valósítunk meg egy álmot. A csapathoz tartozás üzemanyag, mely a mindennapi embert nem mindennapi feladatok elvégzésére teszi alkalmassá. Szellemi erőforrás, mely arra sarkallja a csapattagokat, hogy a legjobbat hozzák ki magukból, s egyénileg is olyan eredményt érjenek el, amire egyedül sosem volnának képesek.

Gyakran elfelejtjük, hogy Isten tagja a csapatunknak. Segít, ha szólunk neki.

Rövidített részlet
Mac Anderson You Can't Send a Duck to Eagle School (Ne küldd a kacsát a sasok iskolájába) c. könyvéből.

www.ciadvent.ie

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése