2012. december 3., hétfő

Nagy örömöt hirdetek - December 3, hétfő


Mária magasztalja Istent

„Magasztalja lelkem az Urat,
és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát:
Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek,
mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas:
ő, akit Szentnek hívunk.
Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.

Csodát művelt erős karjával:
a kevélykedőket széjjelszórta, hatalmasokat elűzött trónjukról,
kicsinyeket pedig felmagasztalt;
az éhezőket minden jóval betölti,
a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt:
megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért,
Ábrahámnak és utódainak mindörökké.”

Lk 1,46-55

Mária tisztán látja, hogy Isten valami rendkívüli dologra készül: rövidesen megváltoztatja az emberiség történetének folyását. Minden idők legfontosabb három évtizede következik.
Épp mit csinál Isten? Két távoli, egyszerű nővel van elfoglalva – egyik idős és gyermektelen (Erzsébet), a másik fiatal és szűz (Mária). Máriát annyira meghatja az alacsony sorsúakat szerető Isten látványa, hogy énekelni kezd – egy éneket, mely „Magnificat” néven vált később ismertté (Lk 1,46-55).
Mária és Erzsébet csodálatos hősnői Lukács beszámolójának. Szereti ennek a két asszonynak a hitét. Ami – úgy tűnik - leginkább megkapja bennük, s amit Theophilusszal, nemes olvasójával is szeretne megértetni, az Erzsébet és Mária szerénysége és jókedvű egyszerűsége.
Erzsébet így beszél: „Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?” (Lk 1,43). Mária pedig: „Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát” (Lk 1,48).
Csak annak a lelke tudja igazán magasztalni az Urat, aki olyan, mint Erzsébet és Mária – aki elismeri saját alacsonyrangúságát, és akit elbűvöl, hogy a fenséges Isten leereszkedik hozzá.

Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése