2012. december 15., szombat

Nagy örömöt hirdetek - December 15 szombat


Valósággá tette népe számára

Ő annyival kiválóbb papi szolgálatot kapott, amennyivel magasabb rendű, tökéletesebb ígéreten alapuló szövetségnek közvetítője.” Zsid 8,6

A Zsid 8,6 szerint Krisztus egy új szövetség közvetítője. Mit jelent ez? Azt, hogy az ő vére – a szövetség vére (Lk 22,20; Zsid 13,20) – megszerezte számunkra Isten ígéreteinek beteljesülését.
Azt jelenti, hogy Isten véghezviszi belső átalakításunkat Krisztus Lelke által.
És azt jelenti, hogy Isten ezt az egész átalakítást a hiten keresztül teszi. Hitünkön át abban, ami Isten számunkra Krisztusban.
Az újszövetséget Krisztus vére szerezte meg, Krisztus Lelke által hat, és a Krisztusban való hittel lehet magunkévá tenni.
Krisztust közvetítőként a Zsid 13,20-21 leírásában láthatjuk legtisztábban:
„A békesség Istene, aki Jézust, a mi Urunkat, a juhok nagy pásztorát az örök szövetség vére által feltámasztotta a halálból, tegyen készségessé titeket minden jóra, hogy teljesítsétek akaratát. Munkálja bennünk Jézus Krisztus által mindazt, ami kedves előtte. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.”
A „Munkálja bennünk … ami kedves előtte” kifejezés írja le, mi történik, mikor Isten az új szövetségben szívünkbe írja törvényeit. A „Jézus Krisztus által” jelzi, hogy Jézus a közvetítője a legfelsőbb kegyelem e dicsőséges műveletének.
Így hát a Karácsony nem csak azt jelenti, hogy Isten a valóságot állítja az árnyék helyébe, hanem azt is, hogy ezt valóságossá is teszi népe számára. Beírja a szívünkbe. Nem rakja le eléd a megváltás és átalakulás karácsonyi ajándékát, hogy saját erődből vedd fel. Ő emeli fel, és helyezi a szívedbe, az elmédbe, és hitelesíti Isten-gyermekségedet.

Saturday, December 15 – Making It Real for His People
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése