2012. december 19., szerda

Nagy örömöt hirdetek - December 19, szerda

A Karácsony a szabadságról szól

Minthogy a gyermekeknek közös a testük és a vérük, ő is részt kapott belőle, hogy így halálával legyőzze azt, aki a halálon uralkodott, tudniillik a sátánt, és felszabadítsa azokat, akiket a haláltól való félelem egész életükre rabszolgává tett.” Zsid 2,14-15

Jézus azért lett emberré, mert egy emberfeletti ember halálára volt szükség. A megtestesüléssel Isten besorozta magát a halálraítéltek közé.
Krisztus nem tette kockára az életét. Ő maga vállalta a halált. Pontosan ezért jött: nem azért, hogy szolgálják, hanem hogy szolgáljon, és hogy életét adja váltságul sokakért (Mk 10,45).
Nem csodálkozhatunk rajta, hogy a Sátán el akarta fordítani Jézust a kereszttől. A kereszt a Sátán pusztulása. Hogyan pusztította el őt Jézus?
A „halálon uralkodás” azt jelenti, hogy képes félelmessé tenni a halált. A „halálon uralkodás” az a hatalom, mely a halálfélelem által megkötözi az embert. Az a hatalom, mely bűnben tartja az embert, hogy a halál valami rémületes dologként jelenjék meg.
Ám Jézus megfosztotta a Sátánt ettől a hatalmától. Lefegyverezte. Az igazságból pajzsot öntött nekünk, ami védetté tesz a Sátán vádolásával szemben.
Halálával Jézus elsöpörte minden bűnünket. Egy bűn nélküli ember megfosztja a Sátánt foglalkozásától. Árulása kiüresedik. Kozmikus hitszegése talaját veszti. Leteperte a kereszt. És már nem sok van hátra addig, amíg végleg kimúl.
A Karácsony a szabadságról szól. A halálfélelemtől szabadulunk meg.
Jézus Betlehemben magára vette természetünket, hogy Jeruzsálemben meghalja a mi halálunkat, és ezáltal mi félelem nélkül élhessünk a mi városunkban. Igen, félelem nélkül. Mert ha megsemmisül a legnagyobb fenyegetés, ami örömömre leselkedik, miért idegesíteném magam az apróbb dolgokkal? Hogyan hangzana, hogy: „Hát én nem félek a haláltól, de aggaszt, hogy elveszíthetem az állásomat”? Ne már. Gondolkozzunk!
Ha a haláltól (mint mondtam, a halálnak megszűnt a pulzusa, kihűlt, elment!), tehát ha a haláltól már nem kell félni, szabadok vagyunk, tényleg szabadok. Szabadok arra, hogy bármilyen kockázatot vállalhassunk Krisztusért, a szeretetért. Már nem tart fogva a szorongás.
Ha a Fiú felszabadított, szabad vagy, valóban szabad!

Wednesday, December 19 – Christmas Is for Freedom
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése