2012. december 13., csütörtök

Nagy örömöt hirdetek - December 13, csütörtök


Árnyékok helyett

„Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember. (…)Ezek a papok a mennyei dolgok képmásának és árnyékának szolgálnak, ahogyan Isten parancsolta Mózesnek, amikor el akarta készíteni a sátort. Mert így szólt: "Vigyázz, mindent aszerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked." Most azonban a mi főpapunk annyival különb szolgálatot nyert, amennyivel annak a különb szövetségnek lett a közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.” Zsid 8,1-2; 5-6

A Zsidókhoz írt levél lényege, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, nem azért jött, hogy csupán a földi papi szolgálatba tagolódjon, mint a legjobb, legvégső földi pap, hanem hogy teljessé tegye és bevégezze azt a rendszert, s figyelmünket önmagára irányítsa, aki a mennyből végzi számunkra a papi szolgálatot.
Az ószövetségi frigysátor, a papok és az áldozatok mind-mind árnyékok voltak. Most megjelent a valóság, az árnyékok eltűnnek.
Gyermekeknek (és másoknak, akik nem felejtették el a gyermekkorukat) így szemléltethetjük ezt az adventi hírt. Képzeld el, hogy anyukáddal ketten elmentek egy boltba, és valahogy elszakadsz tőle. Megrémülsz nagyon, nem tudod, merre indulj, hol keressed. Végigszaladsz a soron a polcok között, és már épp sírni kezdenél, mikor a kereszteződésnél a földön megpillantasz egy árnyékot, ami anyukádra hasonlít. Megörülsz, reménykedni kezdesz. Most képzeld el, mi a nagyobb boldogság: amikor meglátod anyukád árnyékát magad előtt, vagy ha befordulsz a polcsor végén, és ott ő maga lép eléd?
Ilyen az, amikor Jézus lesz a Főpapunk. Ez a Karácsony. Karácsonykor a képmások, az árnyékok helyére a valóság lép.

***

Gondolkodjunk el hat árnyékon, amit Krisztus eljövetele eltüntetett, lecserélt a valósággal.

1. Az ószövetségi papság árnyéka
„Azonkívül ők nagy számban voltak papok, mivel a halál következtében nem maradhattak meg. Ő viszont örökre megmarad, s így papsága örökké tart. „ Zsid 7,23-24

2. A páskaáldozat árnyéka
„Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus, már megáldoztatott.” 1 Kor 5-7

3. A frigysátor és a templom árnyéka

„Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.” Zsid 8,1-2
„Jézus így felelt nekik: ’Romboljátok le ezt a templomot, és három nap alatt felépítem.’ Ezt mondták rá a zsidók: ’Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt felépíted? Ő azonban testének templomáról beszélt.” Jn 2,19-21

4. A körülmetélkedés árnyéka
„A körülmetélkedés semmi, a körülmetéletlenség is semmi, egyedül Isten parancsolatainak a megtartása fontos.” 1Kor 7,19

5. Az étkezéssel kapcsolatos törvények árnyéka
„Ő pedig így szólt hozzájuk: ’Ti is ennyire értetlenek vagytok? Nem értitek, hogy ami kívülről megy be az emberbe, az nem teheti tisztátalanná, mert nem a szívébe megy, hanem a gyomrába, és az árnyékszékbe kerül?’ Jézus ezzel tisztának nyilvánított minden ételt.” Mk 7,18-19

6. Az ünnepek árnyéka
„Senki el ne ítéljen titeket ételért és italért, ünnep, újhold vagy szombat miatt. Hiszen ezek csak árnyékai az eljövendő Krisztusnak, aki a valóság.” Kol 2,16-17

A Karácsony értelme, hogy a lényeg Krisztushoz tartozik. A vallási szokások csak árnyékai egy nagyszerű, dicsőséges Személynek. Forduljunk hát el az árnyéktól, és nézzük magát a Személyt, „hogy Isten dicsőségének ismerete (Jézus) Krisztus arcán felragyogjon nekünk.” 2Kor 4,6

Thursday, December 13 – Replacing the Shadows
Appendix
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

2 megjegyzés:

  1. Ó Istenem, segíts, hogy szemünket levegyük a fénynek hitt árnyékról, és a jelképeken, szokásainkon túllátva megpillanthassuk Jézus Krisztus dicsőségét. Ámen

    VálaszTörlés
  2. Mennyire érdekes volt most felfigyelni általad az árnyék szóra,köszönöm!

    VálaszTörlés