2012. december 21., péntek

Nagy örömöt hirdetek - December 21, péntek


Megszületett a régmúlt időkből

„Te mondod, hogy király vagyok - mondta Jézus. - Arra születtem, s azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, hallgat szavamra." Jn 18,37

Bár ez a részlet Jézus életének végéről való, és nem az elejéről, mégis csodálatos karácsonyi szöveg.
Jézus születésében az az egyedi, hogy ő nem a születésekor jött létre. Ő létezett, mielőtt megszületett volna a jászolban. A Názáreti Jézus személyvolta, jelleme, személyisége létezett, mielőtt Názáreti Jézus, az ember, megszületett volna.
A teológiai kifejezés, mely ezt a titkot leírja nem a teremtés, hanem a megtestesülés. A személye – nem a teste, hanem Jézus lényegi személyvolta – megvolt, mielőtt emberként megszületett. Születése nem egy új személy létrejötte volt, hanem egy végtelenül idős személy világra jövetele.
Mikeás – 700 évvel Jézus születése előtt – így mondja el:
„De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Eredete az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza” – Mik 5,2
Jézus születése nemcsak azért titokzatos, mert egy szűztől született. Azzal a csodával Isten fel akarta hívni a figyelmet egy még nagyobb csodára – nevezetesen, hogy a Karácsonykor született kisgyermek olyan valaki, aki „az ősidők”, „a régmúlt idők” óta létezett.

Friday, December 21 – The Birth of the Ancient of Days
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése