2012. december 17., hétfő

Nagy örömöt hirdetek - December 17, hétfő

A legeslegnagyobb megváltás

Igen, jönnek napok – mondja az Úr -, amikor új szövetséget kötök Izrael házával és Júda házával.” Jer 31,31

Isten igaz, Isten szent, elválasztva az olyan bűnösöktől, mint mi vagyunk. Ez a mi fő bajunk Karácsonykor éppúgy, mint máskor. Hogyan tudnánk rendbe hozni a dolgainkat egy igaz és szent Istennel?
Ámde Isten, aki irgalmas, megígérte a Jeremiás 31,31-ben (500 évvel Krisztus előtt), hogy eljön a nap, amikor valami új dolgot fog véghezvinni. Az árnyékot lecseréli a Messiás valóságával. Hatalommal betör az életünkbe, és felírja akaratát a szívünkre, hogy már ne külső kényszer, hanem belső akarat késztessen arra, hogy szeressük, bízzunk benne, és kövessük őt.
Ez volna a legeslegnagyobb megváltás – Isten felajánlaná nekünk a legnagyobb Valóságot a világegyetemben, s aztán belénk költözne, biztosítva ezzel, hogy a lehető legnagyobb szabadságban és örömben élvezhessük. No, ez egy olyan karácsonyi ajándék lenne, amiről érdemes énekelni.
Ez az, amit valójában megígért. De ott állt előtte egy hatalmas akadály. A bűneink. Az, hogy igaztalan voltunk miatt el vagyunk választva Istentől.
Hogyan képes a szent és igaz Isten olyan jóságosan bánni velünk, bűnösökkel, hogy a világegyetem legnagyszerűbb Valóságát (a Fiát) adja nekünk, hogy örüljünk nagy-nagy örömmel?
A válasz: úgy, hogy Isten a mi bűneinket rárakja a Fiára, ott mond róluk ítéletet, hogy utána eltekinthessen bűneinktől, és egyszerre lehessen irgalmas hozzánk, és közben megmaradjon igaznak és szentnek. Zsid 9,28: „úgy Krisztus is egyszer áldozta fel magát, hogy sokak bűnét elvegye.”
Krisztus testében hordozta bűneinket, amikor meghalt. Magára vette a fölöttünk kimondott ítéletet, ami rajta végrehajtatott. Ezzel bűnösségünket eltörölte. Ami azt jelenti, hogy bűneink megszűntek. Már nincsenek Isten emlékezetében ítéletre várva. Ebben az értelemben „elfelejti” őket. Felszívódtak Krisztus halálában.
Ez azt jelenti, hogy Isten mostmár szabadon, igazságosságában nem sérülve érvényesítheti velünk az új szövetséget. Nekünk adja Krisztust. a világegyetem legnagyszerűbb Valóságát, hogy élvezhessük. Saját akaratát – saját lelkét – a lelkünkbe írja, hogy szeretni tudjuk Krisztust, hogy bízni tudjunk Krisztusban, hogy belülről fakadó késztetéssel követni tudjuk Krisztust szabadságban és örömben.

Monday, December 17 – The Greatest Salvation Imaginable
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése