2012. december 23., vasárnap

Nagy örömöt hirdetek - December 23, vasárnap


Isten leírhatatlan ajándéka

Mert ha Istent Fia halála kiengesztelte akkor, amikor még ellenségek voltunk, most hogy kibékültünk vele, annál inkább megmenekülünk az ő életében. Sőt ezenfelül még dicsekszünk is Istenben Urunk, Jézus Krisztus által, aki megszerezte nekünk a kiengesztelődést.” Róm 5,10-11

Hogyan engesztelődjünk (béküljünk) ki a gyakorlatban, és hogyan jussunk örömre (hogyan dicsekedjünk) Istenben? Egyetlen válasz van: Jézuson keresztül. Ez azt jelenti, hogy tedd a Jézusról a Bibliában megrajzolt képet – és Jézus szavait, amiket az Újszövetségben találsz –, legalábbis részben, Istenben való örömöd lényegi tartalmává. A Jézus nélküli öröm Istenben méltatlan Jézussal szemben.
A 2Kor 4,4-6-ban Pál két oldalról közelíti meg a megtérést. Az egyik szerint (4. vers) azt jelenti, hogy látjuk „Krisztusnak, Isten képmásának, dicsőségét”. A másik szerint (5. vers) felismerjük „Isten dicsőségét Krisztus arcán”. Látjuk, mi a lényeg mindkét megközelítésben. Krisztus, mint Isten képmása, és Isten Krisztus arcán.
Gyakorlatilag tehát, Istenben örülni azt jelenti, hogy örülsz annak, amit látsz és amit tudsz Istenről Jézus Krisztusban. És ez a tapasztalat akkor válik teljessé, amikor a Szentlélek kiárasztja szívünkbe Isten szeretetét, ahogy a Róm 5,5-ben olvassuk.
Ez tehát Karácsony lényege. Isten nemcsak kiengesztelődött velünk az Úr Jézus Krisztus halála által (10. vers), nemcsak képessé tett rá, hogy elfogadjuk a kiengesztelődést az Úr Jézus Krisztus által (11. vers), hanem még most is, ahogy a 11. vers mondja, örülhetünk (dicsekedhetünk) Istenben az Úr Jézus Krisztus által.
Jézus megszerezte számunkra a kiengesztelődést. Jézus képessé tett rá, hogy elfogadjuk a kiengesztelődést ingyen ajándékként. És maga Jézus ragyog ki a csomagolásból, a leírhatatlan ajándék, az emberré lett Isten, és felindítja bennünk az Istenben való örömöt.
Jézusra nézz ezen a Karácsonyon. Fogadd el a kiengesztelődést, amit hozott. Ne tedd fel kibontatlanul a polcra. És ne azért bontsd ki, hogy eszközként használd más élvezeteid eléréséhez.
Bontsd ki, és élvezd. Leld örömödet benne. Legyen ő a gyönyörűséged. Legyen ő a kincsed.

Sunday, December 23 – God’s Incredible Gift
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése