2012. december 14., péntek

Nagy örömöt hirdetek - December 14 péntek


Elérkezett a végső valóság

Az elmondottakban pedig ez a legfontosabb: olyan főpapunk van, aki a felséges Isten trónusának a jobbjára ült a mennyekben; annak a szentélynek és igazi sátornak szolgájaként, amelyet az Úr épített, nem pedig ember.” Zsid 8,1-2

A Karácsony az árnyékok helyébe lépő végső valóságról szól.
A Zsid 8,1-2 egyfajta összefoglaló megállapítás. A lényeg az, hogy az egyetlen pap, aki Isten és közénk tehető, aki közvetít Isten és köztünk, aki imádkozik értünk Istenhez, nem egy közönséges, gyenge, bűnös, halandó pap, mint az ószövetség papjai. Ő Isten Fia – erős, bűntelen, és halhatatlan.
Ezen felül, ő nem egy földi frigysátorban teljesít szolgálatot, annak összes térbeli és méretbeli kötöttségével, nem egy olyan sátorban, mely elkopik, szétrágja a moly, átnedvesedik, elég, elszakad vagy elrabolják. Nem, a 2. vers kimondja, hogy Krisztus „az igazi sátorban” teljesít szolgálatot, „amelyet az Úr épített, nem pedig ember”. Ez valóságos dolog a mennyországban. Ez vetette árnyékát a Sinai-hegyre, amit aztán Mózes lemásolt.
Az 1. vers szerint egy másik remek dolog az árnyéknál nagyszerűbb valóságban, hogy Főpapunk a Felség jobbján ül a mennyben. Ezt egyetlen ószövetségi pap sem mondhatja magáról.
Jézus közvetlenül Istennel, az Atyával van kapcsolatban. Díszhelye van Isten mellett. Isten végtelenül szereti és tiszteli. Állandóan Istennel van. Ez nem árnyékvalóság, mint a függönyök, az edények, az asztalok, a gyertyák, a köntösök, a bojtok, a bárányok, a gödölyék és galambok. Ez egy végső, teljes valóság: Isten és a Fia szeretetben és szentségben együttműködnek a mi örökkévaló üdvösségünkért.
A végső valóság az Egy Istenben lévő személyek kapcsolata, akik megtárgyalják egymással, hogyan nyilvánuljon meg az ő fenségük, szentségük, szeretetük, igazságosságuk, jóságuk és igazságuk egy megváltást nyert népen.

Friday, December 14 – The Final Reality Is Here
Good News of Great Joy – Daily Readings for Advent
www.desiringgod.org

1 megjegyzés: